Allereerst de veiligheid

Wanneer je besluit om je eigen kunstmatige alvleesklier te bouwen, is het belangrijk om je eigen veiligheid op de eerste plek te zetten, daarom zul je de impact van al je acties moeten leren begrijpen

Algemeen

 • AndroidAPS is alleen een hulpmiddel bij het onder controle houden van je diabetes, niet iets wat je eenmalig installeert en daarna nooit meer naar hoeft om te kijken!
 • Ga er niet vanuit dat AndroidAPS nooit fouten zal maken. Dit systeem krijgt uiteindelijk de controle over jouw insuline toediening: kijk ernaar, leer hoe het systeem werkt en ‘denkt’. En zorg dat je begrijpt hoe je zijn keuzes moet interpreteren.
 • Vergeet niet dat zodra een telefoon gekoppeld is aan het systeem, hij de pomp kan opdragen iets te doen. Wanneer AndroidAPS door een kind wordt gebruikt, gebruik deze telefoon dan alleen voor AndroidAPS en om te communiceren met je kind. Installeer geen onnodige apps of spelletjes (!!!) die malware zouden kunnen bevatten zoals trojans, virussen of bots die je systeem zouden kunnen verstoren.
 • Installeer alle beveiligingsupdates van de telefoonfabrikant en Google.
 • Je moet misschien ook je diabetesgewoonten veranderen omdat je overschakelt naar een closed loop. Bijv. sommige mensen merken dat ze minder hypo-koolhydraten nodig hebben omdat AndroidAPS de hoeveelheid toegediende insuline al heeft verminderd.

SMS Communicator

 • AndroidAPS heeft de optie om de telefoon (van bijvoorbeeld een kind) op afstand te kunnen bedienen via SMS-berichten. Bedenk wel, dat de telefoon die is ingesteld om externe commando’s te geven, kan worden gestolen. Beveilig die telefoon dus goed, met op z’n minst een pincode.
 • Nadat jouw externe commando (bijv. bolus geven, profiel aanpassen) is uitgevoerd, zal AndroidAPS een bevestigings-SMS sturen. Het wordt aangeraden om ten minste 2 telefoonnummers te koppelen in de SMS communicator instellingen. Mocht één van de gekoppelde telefoons worden gestolen, dan zul je deze bevestigings-SMS’jes evengoed nog op het tweede telefoonnummer binnenkrijgen.

AndroidAPS can also be used by blind people

On Android devices TalkBack is part of the operating system. It is a program for screen orientation via voice output. With TalkBack you can operate your smartphone as well as AndroidAPS blind.

We users create the AndroidAPS app ourselves with Android Studio. Many use Microsoft Windows for this purpose, where there is the Screenreader analogous to TalkBack. Since Android Studio is a Java application, the “Java Access Bridge” component must be enabled in the Control Panel. Otherwise, the screen reader of the PC will not speak in Android Studio.

To do this, please proceed as follows:

 • Press WINDOWSTASTE and enter “Control Panel” in the search field, open with Enter. It opens: “All Control Panel Items”.
 • Press the letter C to get to “Center for Ease of Use”, open with Enter.
 • Then open “Use computer without a screen” with Enter.
 • There, at the bottom, you will find the checkbox “Enable Java Access Bridge”, select it.
 • Done, just close the window! The screen reader should work now.

Notitie

VOOR JE EIGEN VEILIGHEID

De veiligheidsfuncties die in AndroidAPS zitten, maken gebruik van ingebouwde veiligheidsmaatregelen van de hardware componenten waaruit jouw systeem bestaat. Het is daarom van cruciaal belang dat je alleen een volledig functionerende FDA of CE goedgekeurde insulinepomp en CGM gebruikt voor het bouwen van jouw eigen closed loop. Gebruik alleen insulinepompen en CGMs die in deze handleiding beschreven staan, waarvoor de AndroidAPS software is geschreven en getest. Hardware of software wijzigingen aan deze componenten kunnen voor onverwachte uitkomsten zorgen (denk aan het ongewenst afgeven van insuline), waardoor de gebruiker een aanzienlijk risico loopt. Als je een insulinepomp of CGM-ontvanger vindt/koopt/krijgt die een defect heeft, zelfgemaakt is, of op welke manier dan ook veranderd is, GEBRUIK DEZE NIET voor het maken van een AndroidAPS-systeem.

Daarnaast is het belangrijk om alleen originele verbruiksartikelen te gebruiken, zoals infuussets, inschiethulpen en reservoirs die door de fabrikant zijn goedgekeurd voor gebruik met jouw pomp of CGM. Door het gebruik van niet-originele, niet-geteste verbruiksmaterialen kunnen CGM metingen onnauwkeurig worden en/of fouten optreden in de insulinedosering. Insuline is zeer gevaarlijk wanneer het verkeerd wordt gedoseerd - speel alstublieft niet met je leven door jouw hulpmiddelen aan te passen.

Tensotte een belangrijke opmerking: je mag géén SGLT-2 inhibitors (glifozines) gebruiken wanneer je loopt. Omdat deze medicatie ook de bloedsuiker verlaagt. Deze medicatie in combinatie met een systeem dat de basale insuline verlaagt om BG te verhogen is bijzonder gevaarlijk, omdat deze stijging in BG mogelijk niet zal gebeuren en daardoor een gevaarlijk gebrek aan insuline kan ontstaan.