Freestyle Libre 2

The Freestyle Libre 2 sensor is now a real CGM even with the official app. Still, LibreLink cannot send data to AAPS. There are several solutions to use it with AAPS.

1. Use a Bluetooth bridge and OOP

Bluetooth transmitters can be used with the Libre 2 (EU) and an out of process algorithm app. You can receive blood sugar readings every 5 minutes like with the Libre 1.

Check the bridge and app you want to use are compatible with your sensor and xDrip+ (older Blucon and recent ones won’t work, Miaomiao 1 needs firmware 39 and Miaomiao 2 firmware 7).

The Libre2 OOP is creating the same BG readings as with the original reader or the LibreLink app via NFC scan. AAPS with Libre 2 do a 10 to 25 minutes smoothing to avoid certain jumps. See below Value smoothing & raw values. OOP generates readings every 5 minutes with the average of the last 5 minutes. Therefore the BG readings are not that smooth but match the original reader device and faster follow the “real” BG readings. If you try to loop with OOP please enable all smoothing settings in xDrip+.

There are some good reasons to use a Bluetooth transmitter:

 • You can choose various OOP2 calibration strategies (1): have the reader values using “no calibration”, or calibrate the sensor like a Libre 1 using “calibrate based on raw” or ultimately calibrate the the readers like values with “calibrate based on glucose”.
  Make sure to leave OOP1 disabled (2).

  → Hamburger Menu → Settings → Less common settings → Other misc. options

OOP2 Calibration

 • The Libre 2 sensor can be used 14.5 days as the Libre 1

 • 8 hours backfilling is fully supported

Remark: The transmitter can be used in parallel to the LibreLink app without interfering with it.

2. Use xDrip+ direct connection

3. Use Diabox

 • Install Diabox. In Settings, Integration, enable Share data with other apps.

Diabox

 • Select xDrip+ in in ConfigBuilder, BG Source.

4. Use Juggluco

 • Download and install the Juggluco app from here.

 • Follow the instructions here

 • In Settings, enable xDrip+ broadcast (which doesn’t send data to xDrip+ but to AAPS).

Juggluco broadcast to AAPS

 • Select xDrip+ in in ConfigBuilder, BG Source.

Use with xDrip+ :class: note You can set Juggluco to broadcast to xDrip+ with Patched Libre Broadcast (you should disable xDrip+ broadcast), in order to calibrate (see here) and avoid 1 minute readings to be sent to AAPS.

Juggluco broadcast to xDrip+
You will then need to set xDrip+ data source to Libre 2 Patched App to receive data from Juggluco.

Best practices for calibrating a Libre 2 sensor

Bir libre 2 sensörünü kalibre ederken en iyi sonuçları elde etmek için izlemeniz gereken bazı “kurallar” vardır. Libre 2 değerlerini işlemek için kullanılan (örn. yamalı libre-app, oop2, …) yazılım kombinasyonundan bağımsız olarak uygulanırlar.

 1. En önemli kural, sensörü yalnızca en az 15 dakika boyunca düz bir KŞ seviyeniz olduğunda kalibre etmektir. Son üç okuma arasındaki delta 10 mg/dl’yi geçmemelidir (her okuma arasında 15 dakikadan fazla olmamalıdır). Libre 2, kan şekeri seviyenizi değil, deri altı glikoz seviyenizi ölçtüğünden, özellikle kan şekeri seviyesi yükselirken veya düşerken biraz gecikme olur. Bu zaman gecikmesi, KŞ seviyesi yükselme/düşüş o kadar fazla olmasa bile, elverişsiz durumlarda çok büyük kalibrasyon farklarına yol açabilir. Bu nedenle, mümkün olduğunca, yükselen veya düşen durumlarda kalibrasyon yapmaktan kaçının. ->Düz bir KŞ seviyeniz olmadığında bir kalibrasyon eklemeniz gerekiyorsa (örn. yeni bir sensör başlatırken) bu kalibrasyonu/kalibrasyonları mümkün olan en kısa sürede kaldırmanız ve düz KŞ seviyelerindeyken yeni bir tane eklemeniz önerilir.

 2. Aslında bu, kural 1’in bir benzeridir ve otomatik olarak dikkate alınması gerekir, ancak emin olmak için: Karşılaştırma ölçümleri yaparken (parmaktan glikometre ile) KŞ seviyeniz yaklaşık 15 dakika boyunca düz olmalıdır. Yükselirken veya düşerken karşılaştırma yapmayın. Önemli: Yine de şüpheye düştüğünüz zamanlarda kan şekeri ölçümleri yapacaksınız, sadece yükselirken veya düşerken sonuçları kalibrasyon için kullanmayın!

 3. Sensörü düz KŞ seviyelerinde kalibre etmek çok iyi bir başlangıç noktası olduğundan, sensörü yalnızca 70 mg/dl ila 160 mg/dl gibi istediğiniz hedef aralığında kalibre etmeniz şiddetle tavsiye edilir. Libre 2, 50 mg/dl ila 350 mg/dl (en azından doğrusal bir şekilde değil) gibi çok büyük bir aralıkta çalışacak şekilde optimize edilmemiştir, bu nedenle yalnızca hedef aralığınız dahilinde kalibre etmeye çalışın. -> Hedef aralığınızın dışındaki kalibrasyon değerlerinin kan şekeri seviyelerine tam olarak uymayacağını kabul edin.

 4. Çok sık kalibrasyon yapmayın. Sensörü çok sık kalibre etmek daha kötü sonuçlara yol açar. Sensör düz KŞ koşullarında iyi sonuçlar verdiğinde, herhangi bir -yararlı- etkisi olmadığı için yeni kalibrasyon eklemeyin. Her 3-5 günde bir durumu tekrar kontrol etmek yeterli olmalıdır (elbette düz KŞ koşullarında).

 5. Gerekli olmadığında kalibrasyondan kaçının. This might sound silly but it is not recommended to add a new calibration if the blood glucose to flesh glucose level difference is only ±10 mg/dl (e.g. blood glucose level: 95, Libre sensor 100 -> do NOT add the 95, blood glucose level: 95, Libre sensor 115 -> add the 95 to be taken into account for the calibration)

Bazı genel notlar: Sensörün kullanım ömrü sona erdiğinde yeni bir sensörü etkinleştirdikten sonra kural no. 4 yerine 3-5 günden daha sık karşılaştırma ölçümleri yapmak mantıklıdır. Yeni ve eski sensörler için ham değerlerin değişmesi olasıdır ve yeniden kalibrasyonun gereklidir. Zaman zaman bir sensör geçerli değerler sağlamaz. Büyük olasılıkla sensör değeri, gerçek kan şekeri düzeyine kıyasla çok düşüktür (örn. sensör: 50 mg/dl, bg: 130 mg/dl) kalibrasyondan sonra bile. Bu durumda sensör, faydalı sonuçları rapor edecek şekilde kalibre edilemez. Ör. yamalı libre uygulamasını kullanırken, maksimum +20 mg/dl’lik bir sapma eklenebilir. Sensör çok düşük değerler verdiğinde, daha iyi olmayacağı için değiştirmekten çekinmeyin. Arızalı bir sensör olsa bile, değiştirdiğiniz sensörler sürekli çok sık düşük değerler veriyorsa, sensörünüzü yerleştirmek için farklı alanlar kullanmayı deneyin. Tavsiye edilen alanda (üst kol) bile sensörlerin geçerli değerler sağlamadığı bazı yerler olabilir. Bu, sizin için işe yarayan alanları bulmada bir tür deneme yanılmadır.