OpenAPS özellikleri

Otoduyarlılık

 • Otoduyarlılık, kan şekeri sapmalarına (pozitif/negatif/nötr) bakan bir algoritmadır.

 • Bu sapmalara dayanarak sizin ne kadar hassas/dirençli olduğunuzu anlamaya çalışacaktır.

 • OpenAPS’deki oref uygulaması, 24 ve 8 saatlik veri kombinasyonunu çalıştırır. Hangisi hassas ise onu kullanır.

 • AAPS 2.7’den önceki sürümlerde, kullanıcının manuel olarak 8 veya 24 saat arasında seçim yapması gerekiyordu.

 • AAPS 2.7’den itibaren AAPS’deki Autosens, duyarlılığı hesaplamak için 24 ve 8 saatlik bir pencere arasında geçiş yapacaktır. Hangisinin daha hassas olduğunu kendi seçecektir.

 • Kullanıcılar oref1’den geldiyse, 24 veya 8 saatlik hassasiyetin değişmesi nedeniyle muhtemelen sistemin değişikliklere karşı daha az dinamik olabileceğini fark edeceklerdir.

 • Bir kanül değiştirme veya bir profilin değiştirilmesi, Otoduyarlılık oranını tekrar %100’e sıfırlayacaktır (süreli yüzdelik bir profil değişimi, otomatik algılamayı sıfırlamaz).

 • Otoduyarlılık, bazal ve İDF’nizi ayarlar (yani, bir Profil kaydırmanın yaptığını taklit eder).

 • Uzun bir süre boyunca sürekli olarak karbonhidrat tüketilirse, karbonhidratlar KŞ delta hesaplamalarına dahil edilmediğinden, otoduyarlılık bu süre boyunca daha az etkili olacaktır.

Süper Mikro Bolus (SMB)

SMB, the shortform of ‘super micro bolus’, is the latest OpenAPS feature (from 2018) within the Oref1 algorithm. In contrast to AMA, SMB does not use temporary basal rates to control glucose levels, but mainly small super microboluses. In situations where AMA would add 1.0 IU insulin using a temporary basal rate, SMB delivers several super microboluses in small steps at 5 minute intervals, e.g. 0.4 IU, 0.3 IU, 0.2 IU and 0.1 IU. At the same time (for safety reasons) the actual basal rate is set to 0 IU/h for a certain period to prevent overdose (‘zero-temping’). This allows the system adjust the blood glucose faster than with the temporary basal rate increase in AMA.

Thanks to SMB, it can basically be sufficient for low-carb meals to inform the system of the planned amount of carbohydrate and leave the rest to AAPS. However, this may lead to higher postprandial peaks because pre-bolusing isn’t possible. Or you give, if necessary with pre-bolusing, a start bolus, which only partly covers the carbohydrates (e.g. 2/3 of the estimated amount) and let SMB fill up the rest.

The SMB feature contains some safety mechanisms:

 1. En büyük tek SMB dozu, sadece aşağıdakilerin en küçük değeri olabilir:

  • “SMB’yi sınırlamak için maksimum bazal dakika” içinde ayarlanan süre için geçerli bazal oranına (otoduyarlılık tarafından ayarlanan) karşılık gelen değer, örn. sonraki 30 dakika için bazal miktar veya

  • şu anda gerekli olan insülin miktarının yarısı veya

  • ayarlarda maxIOB değerinizin kalan kısmı.

 2. Muhtemelen genellikle düşük geçici bazal oranları (“düşük geçici” olarak adlandırılır) veya 0 Ü/s’de geçici bazal oranları (“sıfır-geçici bazal ” olarak adlandırılır) fark edeceksiniz. Bu güvenlik nedenleriyle tasarım gereğidir ve profil doğru ayarlanmışsa olumsuz bir etkisi yoktur. AİNS eğrisi, geçici bazal oranların seyrinden daha anlamlıdır.

 3. Glikozun seyrini tahmin etmek için ek hesaplamalar, örn. UAM tarafından (bildirilmemiş öğünler). Kullanıcıdan manuel karbonhidrat girişi olmasa bile UAM, yemekler, adrenalin veya diğer etkiler nedeniyle glikoz seviyelerinde önemli bir artışı otomatik olarak algılayabilir ve bunu SMB ile ayarlamaya çalışabilir. Güvenilir olması için bu aynı zamanda tam tersi şekilde çalışır ve glikozda beklenmedik bir şekilde hızlı bir düşüş meydana gelirse SMB’yi daha erken durdurabilir. Bu nedenle UAM, SMB’de her zaman aktif olmalıdır.

You must have started objective 9 to use SMB.

See also: OpenAPS documentation for oref1 SMB and Tim’s info on SMB.

Maks Ü/s geçici bazal (OpenAPS “maks-bazal”) nasıl ayarlanabilir

This safety setting determines the maximum temporary basal rate the insulin pump may deliver. The value should be the same in the pump and in AAPS and should be at least 3 times the highest single basal rate set.

Example:

Your basal profile’s highest basal rate during the day is 1.00 U/h. Then a max-basal value of at least 3 U/h is recommended.

But you cannot choose any value. AAPS limits the value as a ‘hard limit’ according to the patients age you have selected under settings. The lowest permitted value is for children and the highest for insulin-resistant adults.

AndroidAPS limits the value as follows:

 • Çocuk: 2

 • Genç: 5

 • Yetişkin: 10

 • İnsüline dirençli yetişkin: 12

 • Hamile: 25

See also overview of hard-coded limits.

OpenAPS Maksimum toplam Aktif insülin’i geçemez (OpenAPS “maks-ains”)

This value determines which maxIOB has to be considered by AAPS running in closed loop mode. If the current IOB (e.g. after a meal bolus) is above the defined value, the loop stops dosing insulin until the IOB limit is below the given value.

Using the OpenAPS SMB, max-IOB is calculated differently than in OpenAPS AMA. In AMA, maxIOB was just a safety-parameter for basal IOB, while in SMB-mode, it also includes bolus IOB. A good start is

maksIAİNS= ortalama öğün yemeği + 3x maksimum günlük bazal olacaktır

Be careful and patient and only change the settings step by step. It is different for anyone and also depends on the average total daily dose (TDD). For safety reason, there is a limit, which depends on the patient age . The ‘hard limit’ for maxIOB is higher than in AMA.

 • Çocuk: 3

 • Genç: 7

 • Yetişkin: 12

 • İnsüline dirençli yetişkin: 25

 • Hamile: 40

See also overview of hard-coded limits.

See also OpenAPS documentation for SMB.

AMA Otoduyarlılığı Etkinleştirme

Here, you can choose if you want to use the sensitivity detection ‘autosens’ or not.

SMB (Super Mikro Bolus) etkinleştir

Here you can enable or completely disable SMB feature.

SMB’yi AKRB ile etkinleştir

SMB is working when there is COB active.

Geçici hedeflerle SMB’yi etkinleştir

SMB is working when there is a low or high temporary target active (eating soon, activity, hypo, custom)

Yüksek geçici hedeflerle SMB’yi etkinleştir

SMB is working when there is a high temporary target active (activity, hypo). This option can limit other SMB Settings, i.e. if ‘SMB with temp targets’ is enabled and ‘SMB with high temp targets’ is deactivated, SMB just works with low and not with high temp targets. It is the same for enabled SMB with COB: if ‘SMB with high temp target’ is deactivated, there is no SMB with high temp target even if COB is active.

SMB’yi her zaman etkinleştir

SMB is working always (independent of COB, temp targets or boluses). For safety reasons, this option is just possibly for BG sources with a nice filtering system for noisy data. For now, it just works with a Dexcom G5 or G6, if using the ‘Build your own Dexcom App’ or “native mode” in xDrip+. If a BG value has a too large deviation, the G5/G6 doesn’t send it and waits for the next value in 5 minutes.

For other CGM/FGM like Freestyle Libre, ‘SMB always’ is deactivated until xDrip+ has a better noise smoothing plugin. You can find more here.

Yemeklerden sonra SMB’yi etkinleştir

SMB is working for 6h after carbohydrates , even if COB is at 0. For safety reasons, this option is just possibly for BG sources with a nice filtering system for noisy data. For now, it just works with a Dexcom G5 or G6, if using the ‘Build your own Dexcom App’ or “native mode” in xDrip+. If a BG value has a too large deviation, the G5 doesn’t send it and waits for the next value in 5 minutes.

For other CGM/FGM like Freestyle Libre, ‘Enable SMB after carbs’ is deactivated until xDrip+ has a better noise smoothing plugin. You can find more information here.

SMB’yi sınırlamak için maksimum bazal dakika

This is an important safety setting. This value determines how much SMB can be given based on the amount of basal insulin in a given time, when it is covered by COBs.

This makes the SMB more aggressive. For the beginning, you should start with the default value of 30 minutes. After some experience, you can increase the value with 15 minutes steps and watch how these changes are affecting.

It is recommended not to set the value higher than 90 minutes, as this would lead to a point where the algorithm might not be able to adjust a decreasing BG with 0 IE/h basal (‘zero-temp’). You should also set alarms, especially if you are still testing new settings, which warns you before running into hypos.

Default value: 30 min.

UAM etkinleştir

With this option enabled, the SMB algorithm can recognize unannounced meals. This is helpful, if you forget to tell AndroidAPS about your carbs or estimate your carbs wrong and the amount of entered carbs is wrong or if a meal with lots of fat and protein has a longer duration than expected. Without any carb entry, UAM can recognize fast glucose increasements caused by carbs, adrenaline, etc, and tries to adjust it with SMBs. This also works the opposite way: if there is a fast glucose decreasement, it can stop SMBs earlier.

Therefore, UAM should always be activated when using SMB.

Yüksek geçici hedefler duyarlılığı artırır

If you have this option enabled, the insulin sensitivity will be increased while having a temporary target over 100 mg/dl or 5.6 mmol/l. This means, the ISF will rise while IC and basal will decrease.

Düşük geçici hedefler duyarlılığı azaltır

If you have this option enabled, the insulin sensitivity will be decreased while having a temporary target lower than 100 mg/dl or 5.6 mmol/l. This means, the ISF will decrease while IC and basal will rise.

Gelişmiş Ayarlar

Always use short average delta instead of simple data If you enable this feature, AndroidAPS uses the short average delta/blood glucose from the last 15 minutes, which is usually the average of the last three values. This helps AndroidAPS to work more steady with noisy data sources like xDrip+ and Libre.

Max daily safety multiplier This is an important safety limit. The default setting (which is unlikely to need adjusting) is 3. This means that AndroidAPS will never be allowed to set a temporary basal rate that is more than 3x the highest hourly basal rate programmed in a user’s pump. Example: if your highest basal rate is 1.0 U/h and max daily safety multiplier is 3, then AndroidAPS can set a maximum temporary basal rate of 3.0 U/h (= 3 x 1.0 U/h).

Default value: 3 (shouldn’t be changed unless you really need to and know, what you are doing)

Current Basal safety multiplier This is another important safety limit. The default setting (which is also unlikely to need adjusting) is 4. This means that AndroidAPS will never be allowed to set a temporary basal rate that is more than 4x the current hourly basal rate programmed in a user’s pump.

Default value: 4 (shouldn’t be changed unless you really need to and know, what you are doing)


Gelişmiş Yemek Yardımı (AMA)

AMA, the short form of “advanced meal assist” is an OpenAPS feature from 2017 (oref0). OpenAPS Advanced Meal Assist (AMA) allows the system to high-temp more quickly after a meal bolus if you enter carbs reliably.

You can find more information in the OpenAPS documentation.

Maks Ü/s geçici bazal (OpenAPS “maks-bazal”) nasıl ayarlanabilir

This safety setting helps AndroidAPS from ever being capable of giving a dangerously high basal rate and limits the temp basal rate to x U/h. It is advised to set this to something sensible. A good recommendation is to take the highest basal rate in your profile and multiply it by 4 and at least 3. For example, if the highest basal rate in your profile is 1.0 U/h you could multiply that by 4 to get a value of 4 U/h and set the 4 as your safety parameter.

You cannot chose any value: For safety reason, there is a ‘hard limit’, which depends on the patient age. The ‘hard limit’ for maxIOB is lower in AMA than in SMB. For children, the value is the lowest while for insulin resistant adults, it is the biggest.

The hardcoded parameters in AndroidAPS are:

 • Çocuk: 2

 • Genç: 5

 • Yetişkin: 10

 • İnsüline dirençli yetişkin: 12

 • Hamile: 25

See also overview of hard-coded limits.

OpenAPS’in gönderebileceği maksimum bazal AİNS [U] (OpenAPS “maks-AİNS”)

This parameter limits the maximum of basal IOB where AndroidAPS still works. If the IOB is higher, it stops giving additional basal insulin until the basal IOB is under the limit.

The default value is 2, but you should be rise this parameter slowly to see how much it affects you and which value fits best. It is different for anyone and also depends on the average total daily dose (TDD). For safety reason, there is a limit, which depends on the patient age . The ‘hard limit’ for maxIOB is lower in AMA than in SMB.

 • Çocuk: 3

 • Genç: 5

 • Yetişkin: 7

 • İnsüline dirençli yetişkin: 12

 • Hamile: 25

See also overview of hard-coded limits.

AMA Otoduyarlılığı Etkinleştirme

Here, you can chose, if you want to use the sensitivity detection autosens or not.

Otoduyarlılık geçici hedefleri de ayarlar

If you have this option enabled, autosens can adjust targets (next to basal and ISF), too. This lets AndroidAPS work more ‘aggressive’ or not. The actual target might be reached faster with this.

Gelişmiş Ayarlar

Always use short average delta instead of simple data If you enable this feature, AndroidAPS uses the short average delta/blood glucose from the last 15 minutes, which is usually the average of the last three values. This helps AndroidAPS to work more steady with noisy data sources like xDrip+ and Libre.

Max daily safety multiplier This is an important safety limit. The default setting (which is unlikely to need adjusting) is 3. This means that AndroidAPS will never be allowed to set a temporary basal rate that is more than 3x the highest hourly basal rate programmed in a user’s pump. Example: if your highest basal rate is 1.0 U/h and max daily safety multiplier is 3, then AndroidAPS can set a maximum temporary basal rate of 3.0 U/h (= 3 x 1.0 U/h).

Default value: 3 (shouldn’t be changed unless you really need to and know, what you are doing)

Current Basal safety multiplier This is another important safety limit. The default setting (which is also unlikely to need adjusting) is 4. This means that AndroidAPS will never be allowed to set a temporary basal rate that is more than 4x the current hourly basal rate programmed in a user’s pump.

Default value: 4 (shouldn’t be changed unless you really need to and know, what you are doing)

Bolus snooze dia divisor The feature “bolus snooze” works after a meal bolus. AAPS doesn’t set low temporary basal rates after a meal in the period of the DIA divided by the “bolus snooze”-parameter. The default value is 2. That means with a DIA of 5h, the “bolus snooze” would be 5h : 2 = 2.5h long.

Default value: 2

Kodlanmış limitlere genel bakış

Çocuk Genç Yetişkin Yetişkin İnsülin direnci Hamile
MAKSBOLUS 5,0 10,0 17,0 25,0 60,0
MİNİES 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
MAKSİES 7,0 7,0 7,0 7,0 10,0
MİNIC 2,0 2,0 2,0 2,0 0,3
MAKSIC 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
MAKSAİNS_AMA 3,0 5,0 7,0 12,0 25,0
MAKSAİNS_SMB 7,0 13,0 22,0 30,0 70,0
MAKSBAZAL 2,0 5,0 10,0 12,0 25,0