Καλώς ήρθατε στην τεκμηρίωση AndroidAPS

AndroidAPS είναι ένα open source εφαρμογή για τους ανθρώπους που ζουν με ινσουλίνο-εξαρτώμενο διαβήτη, η οποία ενεργεί ως ένα τεχνητό πάγκρεας system (APS) σε Google Android smartphones. The main components are different openAPS software algorithms which aim to do what a living pancreas does: keeping blood sugar levels within healthy limits by using automated insulin dosing (AID). Επιπλέον, χρειάζεστε τουλάχιστον μια υποστηριζόμενη από την FDA / CE εγκεκριμένη αντλία ινσουλίνης και έναν συνεχή μετρητή γλυκόζης.

Η εφαρμογή ΔΕΝ χρησιμοποιεί αυτο-μάθηση στην τεχνητή νοημοσύνη. Instead, the calculations of AndroidAPS are based on the individual dosage algorithm and carbohydrate intake the user manually puts into their treatments profile, but they are verified by the system for safety reasons.

Η εφαρμογή δεν παρέχεται στο Google Play - πρέπει να το κατασκευάσετε από τον πηγαίο κώδικα μόνοι σας για νομικούς λόγους.

The main components are:

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε διαβάστε εδώ.

Change language

What do I need?

AndroidAPS for children

Glossary