Tijdelijk streefdoel

Wat is een Tijdelijk streefdoel en hoe kan ik dat instellen?

With “Temp-Targets” (or short TT), you can change your blood glucose target for a certain time period. As these are mostly needed for activity, hypo (treatment carbs) or eating soon, you can configure default ones. To configure these one, you can go to the menu in the right corner on top and go to Preferences-> Other-> Default Temp-Targets.

Set default temp targets

To use one of the set “Default-Temp-Targets”, you can short click on your target in the right corner on the top in the overview-tab to show Temp Target dialog and click on Eating Soon, Activity or Hypo button, or use the shortcuts in the orange “Carbs” button. To manually set a “Custom Temp-Target” (BG value and/or duration), short click on your target in the top right corner or use the “Temporary Target“ button in the actions tab / menu.

Set temp target

  • Als je de waarden van een standaard tijdelijk streefdoel iets wilt aanpassen, kun je de Eet Binnenkort, Activiteit of Hypo-knop lang indrukken en vervolgens de waarden in de velden Doel of Duur bewerken.

  • Als een tijdelijk streefdoel actief is, wordt er een extra “Annuleren” knop weergegeven in het dialoogvenster om het te annuleren

Hypo Tijdelijk streefdoel

This can be considered as the most important Temp-Target. There are several reasons for it:

  1. Je realiseren dat je op een hypo afstevent; meestal ziet de Loop dit al aankomen en voorkomt hij dat je te laag gaat zitten, maar in sommige gevallen kun jij dit zelf beter zien aankomen. In dat geval stel je een Hypo Tijdelijk streefdoel in, omdat de Loop sneller zal stoppen/minderen met insuline afgeven wanneer een hogere streefwaarde is ingesteld.

  2. Wanneer je koolhydraten eet om een hypo te behandelen; je bloedglucose zal in zo’n situatie snel stijgen. De Loop zal proberen om voor deze stijging te corrigeren door een hoge tijdelijke basaalstand of zelfs een SMB te geven. Een Hypo Tijdelijk streefdoel kan dat voorkomen.

  3. (advanced, objective 9): You can enable “High Temp-Targets raises sensitivity” for Temp-Targets of 100mg/dl or 5.5mmol/l or higher in OpenAPS SMB, so AAPS is more sensitive.

  4. (advanced, objective 9): You can deactivate “SMB with high temp target”, so that even if you have COB > 0, “SMB with Temp-Target” or “SMB always” enabled and OpenAPS SMB active, AAPS won’t give SMBs while high temp targets are active.

Note: if you enter carbs with the carb button and your blood glucose is less then 72mg/dl or 4mmol/l, Hypo TT is automatically enabled.

Activiteit Tijdelijk streefdoel

Before and during activity, you might want to have a higher target to prevent getting low. To simplify setting the Temp-Target, you can configure a default “Activity Temp-Target”. Based on DIA, IOB and your experience you might want to set TT prior to activity. See also sports section in FAQ.

Advanced, objective 9: The advantages about “Activity Temp-Target”, is that you can enable “High Temp-Targets raises sensitivity” for Temp-Targets higher or equal 100mg/dl or 5.5mmol/L in OpenAPS SMB. Then AAPS is more sensitive. Some people do instead a profile switch before/while activity TT, but everybody is different. If “SMB with high Temp-Target” is deactivated, AAPS won’t use SMBs, even with COB > 0, “SMB with Temp-Target” or “SMB always” enabled and OpenAPS SMB active.

Eet binnenkort Tijdelijk streefdoel

If you know, that you want to eat soon, you can enable this Temp-Target, so there is already more IOB before eating. Especially for those who don’t do prebolusing, it might be a good alternative to already get the blood glucose to a lower target. You can read more about the “Eating soon mode” in the article ‘How to do “eating soon” mode’ or here.

Advanced, objective 9: If you use OpenAPS SMB and have “Low temptarget lowers sensitivity”, AAPS works a little bit more aggressive. Requirement is a Temp-Target less than 100mg/dl or 5.5mmol/l for this option.

Aangepast Tijdelijk streefdoel

Sometimes, you just want to have a temp target other than the default ones. You can set one by short pressing on the target (range) on the right corner in overview or in the “Action”-Tab.

Set temp target through Action tab