Smartwatch

Het gebruik van een smartwatch is optioneel, kies voor jezelf of jij het handig vindt. More details are here: