AAPS na chytrých hodinkách se systémem Wear OS

Aplikaci AndroidAPS lze nainstalovat na chytré hodinky se systémem Wear OS. AAPS na hodinkách umožňuje:

 • zobrazovat různé informace: pomocí vlastních ciferníků nebo standardních ciferníků s možností používat různé komplikace
 • ovládat AAPS na telefonu z hodinek: vydání bolusu, nastavení dočasného cíle atd.

Dříve než si koupíte hodinky…

 • Některé funkce, jako např. komplikace, vyžadují Wear OS verze 2.0 nebo vyšší
 • Google od verze 2.x přejmenoval Android Wear 1.x na Wear OS, takže pokud bude někde uvedeno Android Wear, zřejmě se jedná o starší verzi systému 1.x
 • Jestliže je v popisu hodinek uvedeno, že jsou kompatibilní se systémy Android a iOS, neznamená to, že hodinky používají systém Wear OS - stejně tak se může jednat o nějaký jiný typ OS upraveného daným výrobcem, který není kompatibilní s aplikací AAPS pro hodinky!
 • Podívejte se na seznam otestovaných telefonů a hodinek, a pokud jste na pochybách, zda budou vaše hodinky podporované, zeptejte se komunity

Sestavení verze AAPS pro Wear OS

Chcete-li sestavit verzi AAPS pro Wear OS, je nutné při sestavování APK vybrat build variant s názvem “fullRelease” (nebo “pumpRelease”, pokud chcete pouze dálkový ovladač k pumpě bez funkcí smyčky).

Ověřte, že obě verze AAPS pro telefon i pro hodinky jsou podepsány pomocí stejného klíče!

To install the APK on Android Wear smartwatch, follow these steps:

 1. Enable developer mode on the watch. Press button on watch and click settings then system then about and repeatedly click the build number at least 7 times until it confirms you are a developer.
 2. Enable ADB on watch. Press button on watch and click settings then developer options then adb debugging and debug over wifi. Note down the IP address you get next to this, it will be in the form of an IP address followed by :5555.
 3. On PC, note down the file location of wear-full-release.apk (will be in the same folder as app-full-release.apk which you installed on your phone).
 4. On PC, get the command prompt (type command in the search box).
 5. In command prompt: cd c:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools.
 6. In command prompt: adb connect [enter the IP address from step 2 including the :5555].
 7. In command prompt: adb install -r [enter path from step 3]\wear-full-release.apk.
 8. That will install AAPS on the watch, and AAPS watchfaces will be available to select.

Jestliže používáte verzi AAPS pro hodinky, vždy ji aktualizujte společně s aplikací pro telefon – vždy mějte obě verze synchronizované. To do this you’ll need to follow the steps above again, although you won’t need to reenable developer mode.

Nastavení na telefonu

V aplikaci AndroidAPS musíte na kartě „Konfigurace“ povolit modul Wear.

Ovládání AAPS z hodinek

Systém AndroidAPS je navržený tak, aby ho bylo možné ovládat hodinkami Android Wear. Chcete-li z hodinek zadávat bolus atd., musíte v „Nastavení wear“ aktivovat volbu „Ovládání z hodinek“.

Z hodinek lze ovládat následující funkce:

 • nastavovat dočasné cíle
 • používat kalkulátor (nastavení kalkulátoru můžete definovat v nastaveni v telefonu)
 • zadávat eSacharidy
 • podávat bolus (inzulín + sacharidy)
 • měnit nastavení hodinek
 • monitorovat stav
  • kontrolovat stav pumpy
  • kontrolovat stav smyčky
  • kontrolovat a měnit profil, CPP (Circadian Percentage Profile = posun času + procentní změna)
  • zobrazit TDD (celková denní dávka = bolus + bazál za den)

Ciferníky AAPS

Lze si vybrat z několika ciferníků (watchfaces), které zobrazují průměrnou hodnotu delta, IOB, aktuálně aktivní bazál a bazální profil + graf hodnot glykémie z CGM.

Ujistěte se, že nemáte zakázané oznámení AndroidAPS na hodinkách. Potvrzování akcí (např. bolusu, dočasného cíle) se objeví jako notifikace, které je nutné odsunout a potvrdit klepnutím.

Chcete-li se rychleji dostat do nabídky AAPS, dvakrát klepněte na hodnotu glykémie. Dvojitým klepnutím na graf glykémie změníte časový rozsah grafu.

Dostupné ciferníky

Dostupné ciferníky

New watchface as of AndroidAPS 2.8

Watchface Digital Style

 • Color, lines and circle are configurable in setting menu on cog-sign of watchface chooser menu.

Ciferník AAPSv2 – Popis

Popis ciferníku AndroidAPSv2

A - čas od posledního spuštění smyčky

B - hodnota glykémie

C - minuty od posledního čtení hodnoty glykémie

D - porovnání změny od posledního čtení (v mmol nebo mg/dl)

E - průměrná změna hodnoty glykémie za posledních 15 minut

F - stav baterie telefonu

G - hodnota bazální dávky (zobrazená v U/h, pokud je zvolena standardní hodnota, nebo v %, pokud je aktivní dočasný bazál)

G - ukazatel BGI (blood glucose interaction), neboli jak moc „by měla“ glykémie růst nebo klesat pouze na základě aktivity inzulínu.

I - sacharidy (zbývající sacharidy I rozložené sacharidy v budoucnosti)

J - zbývající inzulín (z bolusu I bazálu)

Vstup do hlavní nabídky AAPS

Chcete-li získat přístup k hlavní nabídce AAPS, máte následující možnosti:

 • poklepejte na hodnotu glykémie
 • vyberte ikonu AAPS v nabídce aplikací na hodinách
 • klepněte na komplikaci AAPS (je-li nastavena tak, aby umožňovala vstup do nabídky)

Nastavení (na hodinkách)

Chcete-li získat přístup k nastavení ciferníku, vstupte do hlavní nabídky AAPS na hodinkách, potáhněte prstem nahoru a vyberte možnost „Nastavení“.

Symbol plné hvězdy znamená, že možnost je povolená (Zap), symbol hvězdy bez výplně znamená, že možnost je zakázaná (Vyp):

Nastavení zap/vyp

Doplňkové parametry AAPS

 • Vibrovat při bolusu (výchozí hodnota Zap):
 • Jednotky pro Akce (výchozí hodnota mg/dl): jestliže je tato možnost Zap, jednotka pro akce je mg/dl, je-li možnost Vyp, jednotka je mmol/l. Používá se při nastavování dočasných cílů z hodinek.

Nastavení ciferníku

 • Zobrazovat datum (výchozí hodnota Vyp): poznámka: datum není k dispozici na všech cifernících
 • Zobrazovat IOB (výchozí hodnota Zap): Možnost zobrazit hodnotu IOB (podrobnější nastavení viz sekce Wear v nastavení AAPS na telefonu)
 • Zobrazovat COB (výchozí hodnota Zap): Možnost zobrazit hodnotu COB
 • Zobrazovat Deltu (výchozí hodnota Zap): Možnost zobrazit rozdíl glykémií za posledních 5 minut
 • Zobrazovat prům. Deltu (výchozí hodnota Zap): Možnost zobrazit průměrný rozdíl glykémií za posledních 15 minut
 • Zobrazovat baterii telefonu (výchozí hodnota Zap): Nabití baterie telefonu v %. Při poklesu pod 30 % se zobrazuje červeně.
 • Zobrazovat baterii Rigu (výchozí hodnota Vyp): Baterie Rigu je souhrnný údaj vyjadřující stav baterie telefonu, pumpy a senzoru (obecně tu nejnižší z těchto 3 hodnot)
 • Zobrazovat bazály (výchozí hodnota Zap): Možnost zobrazit aktuální bazální dávku (v U/h nebo v %, je-li aktivní TBR)
 • Zobrazovat stav smyčky (výchozí hodnota Zap): Zobrazuje, kolik minut uběhlo od posledního spuštění smyčky (šipky kolem hodnoty se změní na červené, pokud uběhlo více než 15 min).
 • Zobrazovat glykémii (výchozí hodnota Zap): Možnost zobrazit hodnotu glykémie
 • Zobrazovat trendovou šipku (výchozí hodnota Zap): Možnost zobrazit šipku trendu glykémie
 • Zobrazovat stáří glykémie (výchozí hodnota Zap): Zobrazuje, kolik minut oběhlo od posledního odečtu glykémie.
 • Tmavé pozadí (výchozí hodnota Zap): Můžete přepnout z tmavého pozadí na bílé (kromě ciferníků Cockpit a Steampunk)
 • Zvýraznit bazály (výchozí hodnota Vyp): Zlepšuje viditelnost bazálů a dočasných bazálních dávek
 • Skrýt oddělovač (výchozí hodnota Vyp): Pro ciferníky AAPS, AAPSv2 a AAPS(Large), zobrazuje oddělovač s kontrastním pozadím (Vyp), nebo se stejnou barvou, jakou má pozadí (Zap)
 • Rozlišení grafu (výchozí hodnota 3 hodiny): V podnabídce můžete vybrat max. časové rozlišení grafu v rozmezí 1–5 hodin.

Nastavení uživatelského rozhraní

 • Metoda zadávání: Pomocí tohoto parametru můžete zvolit pozici tlačítek “+” a “-” při zadávání hodnot pro AAPS (dočasný cíl, inzulin, sacharidy...)

Možnosti metod zadávání

Parametry konkrétních ciferníků

Ciferník Steampunk

 • Podrobnost Delty (výchozí hodnota Střední)

Steampunk_gauge

Ciferník Circle

 • Velká čísla (výchozí hodnota Vyp): Zvětšená velikost textu kvůli lepší čitelnosti
 • Kruh historie (výchozí hodnota Vyp): Grafické zobrazení historie glykémie pomocí šedých kruhů uvnitř zeleného hodinového kruhu
 • Světlý kruh historie (výchozí hodnota Zap): Decentnější kruh historie s tmavší šedou
 • Animace (výchozí hodnota Zap): Je-li tato možnost povolena, bude kruhový ciferník animovaný, jestliže je tato funkcemi hodinkami podporována a hodinky nejsou v úsporném režimu s nízkým rozlišením

Nastavení příkazů

 • Kalkulačka v nabídce (výchozí hodnota Zap): Možnost povolit rozhraní bolusové kalkulačky v hlavní nabídce pro zadávání sacharidů a posílání bolusů z hodinek
 • Plnění v nabídce (výchozí hodnota Vyp): Možnost provádět Plnění/Doplňování z hodinek
 • Jedna cíl. hodnota (výchozí hodnota Zap):
  • Zap: pro dočasný cíl lze nastavit jedinou hodnotu
  • Vyp: pro dočasný cíl lze nastavit nízkou a vysokou hodnotu
 • Procento z kalkulace (výchozí hodnota Vyp): Umožňuje upravit velikost bolusu vypočteného kalkulačkou (hodnota v procentech zadaná před potvrzením oznámení)

Komplikace

Komplikace je termín pocházející z tradičního hodinářství. Obvykle se jím označuje jakákoli funkce přidaná navíc k hlavnímu ciferníku – například datumové okénko nebo další malý ciferník (datum, den v týdnu, fáze měsíce apod.). Systém Wear OS 2.0 používá tento pojem analogicky. Uživatelé si mohou do ciferníků, které použití komplikací umožňují, přidávat vlastní data, např. informace o počasí, oznámení, fitness trackery a další.

Aplikace AndroidAPS pro Wear OS nabízí podporu komplikací od verze 2.6 a umožňují nakonfigurovat jakýkoli ciferník třetí strany, který podporuje komplikace, aby zobrazoval informace z AAPS (glykémie a její trend, IOB, COB atd.).

Komplikace slouží rovněž jako zkratky k různým funkcím AAPS. Klepnutím na komplikace můžete otevřít příslušné nabídky a dialogová okna AAPS (v závislosti na typu komplikace a nastavení).

Komplikace_Pro_Ciferníky

Typy komplikací

Aplikace AAPS pro Wear OS poskytuje v závislosti na nastavených formátech pouze nezpracovaná (raw) data. Aplikace třetích stran se musí samy rozhodnout, jak vykreslit komplikace včetně jejich rozvržení, okrajů, barvy a písma. Z mnoha typů Wear OS komplikací, které jsou k dispozici, AAPS využívá:

 • SHORT TEXT - Obsahuje dva řádky textu, každý o délce 7 znaků, někdy se označuje jako hodnota a popisek. Obvykle se vykreslí uvnitř kroužku nebo malého ováleného pole – pod sebou nebo vedle sebe. Je to prostorově velmi omezená komplikace. AAPS se snaží odstranit zbytečné znaky tak, aby se do zobrazení vešly: zaokrouhlením hodnot, odstraněním úvodních a koncových nul z hodnot atd.
 • DLOUHÝ TEXT-Obsahuje dva řádky textu, každý o 20 znacích. Obvykle se vykreslují uvnitř obdélníku nebo dlouhého oválného pole pod sebou. Používá se pro další podrobnosti a text.
 • HODNOTA ROZSAHU-Používá se pro hodnoty z předem definovaného rozsahu, například procento. Obsahuje ikonu, popisek a je obvykle vykreslen jako kruhový ukazatel průběhu.
 • VELKÝ OBRÁZEK-Vlastní obrázek na pozadí, který lze použít (je-li podporován watchfacem) jako pozadí.

Nastavení komplikací

Chcete-li přidat komplikaci, dlouze přidržte ikonu ozubeného kola níže. Záleží, jak se konkrétní ciferník konfiguruje – buď klepněte na zástupné symboly nebo vstupte do nabídky nastavení ciferníku pro komplikace. Komplikace AAPS jsou seskupeny pod položkou nabídky AAPS.

Při konfiguraci komplikací na ciferníku Wear OS zobrazí a filtruje seznam komplikací, které lze zobrazit ve vybraném místě pro komplikace na ciferníku. Nelze-li na seznamu nalézt konkrétní komplikace, je to pravděpodobně kvůli jejich typu, který nelze pro dané místo použít.

Komplikace AAPS

AndroidAPS nabízí následující komplikace:

Seznam_AAPS_Komplikací

 • BR, CoB & IoB (KRÁTKÝ TEXT, otevře Menu): zobrazuje hodnotu bazálu na prvním řádku a aktuální množství sacharidů a aktivní množství inzulínu na druhém řádku.
 • Glykémie (KRÁTKÝ TEXT, otevře Menu): znázorňuje glykémii , trendovou šipku na prvním řádku a čas odečtu a hodnotu změny glykémie na druhém řádku.
 • CoB & IoB (KRÁTKÝ TEXT, otevře Menu): zobrazuje aktivní sacharidy na prvním řádku aktivní inzulín na druhém řádku.
 • Detailní CoB (KRÁTKÝ TEXT, otevře Wizard): zobrazuje aktuálně aktivní sacharidy aktivní sacharidy na prvním řádku a plánované (budoucí, eCarbs) sacharidy na druhém řádku.
 • Ikona CoB (KRÁTKÝ TEXT, otevře Wizard): Zobrazuje aktivní sacharidy pomocí statické ikony.
 • Úplný stav (DLOUHÝ TEXT, otevře Menu): Zobrazí většinu údajů dohromady: glykémii a trendovou šipku, hodnotu změny glykémie a čas odečtu na prvním řádku. Na druhém řádku * aktivní sacharidy *, * aktivní inzulín * a * hodnotu bazálu *.
 • Úplný stav (převrácené) (DLOUHÝ TEXT, otevře Menu): Stejné hodnoty jako standardní Úplný stav, ale řádky jsou převrácené. Může být použit pro ciferníky, které ignorují jeden ze dvou řádků v DLOUHÝ TEXT
 • Detailní IoB (KRÁTKÝ TEXT, otevře Bolus): Zobrazuje celkové množství aktivního inzulínu na prvním řádku a celkové IoB z bolusu a bazálu na druhém řádku.
 • Ikona IoB (KRÁTKÝ TEXT, otevře Bolus): Zobrazuje aktivní inzulín jako statickou ikonu.
 • Baterie Uploaderu/Telefonu (HODNOTA ROZSAHU, otevře Status): Znázorňuje nabití baterie v procentech na AAPS telefonu (uploader), jak je uvedeno v AAPS. Zobrazí se jako jako procentuální ukazatel s ikonou baterie znázorňující hodnotu. Toto není zobrazováno v reálném čase, ale když se změní jiné důležité hodnoty AAPS (obvykle: každých ~5 minut s novým odečtem glykémie</0> ).

Navíc existují tři druhy komplikací VELKÝ OBRÁZEK</0> Tmavá tapeta, Šedá tapeta aSvětlá tapeta, zobrazující statickou tapetu AAPS.

Tipy pro lepší chod a delší výdrž baterie

Wear OS hodinky jsou zařízení s velmi omezenou kapacitou. Velikost hodinek omezuje kapacitu vestavěné baterie. Navzdory nedávnému vylepšení na straně hardwaru i softwaru hodinky Wear OS stále vyžadují denní nabíjení.

Pokud je výdrž baterie hodinek kratší než jeden den (od rána do večera), existuje pár tipů, jak se s tím vypořádat.

Baterii nejvíce vybíjejí:

 • Aktivní displej se zapnutým podsvícením (LED), nebo max. intenzita (OLED)
 • Vykreslování na obrazovce
 • Bezdrátová komunikace přes Bluetooth

Protože nemůžeme ohrozit komunikaci (potřebujeme aktuální data) a chceme, aby se zobrazovaly nejnovější údaje, většinu optimalizací lze provést v oblasti * doba zobrazení *:

 • Originální ciferník je obvykle lépe optimalizován než vlastní, stažený z obchodu.
 • Je lepší použít ciferníky, které omezují množství přenesených dat v režimu neaktivní/ztlumený režim.
 • Uvědomte si, že při používaní dalších komplikací, jako jsou widgety počasí třetích stran nebo jiné, využíváte data z externích zdrojů.
 • Začněte s jednoduššími ciferníky. Přidejte pouze jednu komplikaci a sledujte, jaký má vliv na výdrž baterie.
 • Zkuste pro ciferník AAPS použít motiv Tmavý a také Matching divider. Na zařízeních s OLED to omezí počet zapnutých pixelů a omezí vypalování.
 • Zkuste, co lépe funguje na vašich hodinkách: Originální ciferník AAPS nebo jiný s AAPS komplikací.
 • Sledujte několik dní, s různými profily aktivit. Většina hodinek aktivuje obrazovku při pohledu na ně, pohybu a dalších spouštěčích souvisejících s užíváním.
 • Zkontrolujte globální nastavení systému, které ovlivňuje výkon: oznámení, časový limit podsvícení/aktivní zobrazení, je-li aktivována služba GPS apod.
 • Zkontrolujte seznam doporučených hodinek a telefonů a zeptejte se ve skupině na další zkušenosti spojené s úsporou baterie.
 • Nemůžeme garantovat, že data zobrazena na ciferníku nebo komplikaci jsou aktuální. Konečné rozhodnutí o tom, kdy aktualizovat ciferník nebo komplikaci, je na operačním systému. I když se aplikace AAPS aktualizují, systém se může rozhodnout odložit nebo ignorovat aktualizace v zájmu úspory baterie. V případě pochybností nebo vybité baterie – vždy zkontrolujte hlavní AAPS v telefonu.

Řešení problémů s wear aplikací:

 • Na Android Wear 2.0 (hodinky) se ciferník (watchface) neinstaluje automaticky. Nyní je nutné přejít do Google Play na hodinkách (jedná se o jiný Google Play než na telefonu) a najít kategorii aplikací nainstalovaných v telefonu, ze které pak můžete ciferník aktivovat. Také povolte automatické aktualizace.
 • Někdy pomůže znovu synchronizovat aplikace do hodinek, i když to ručně může být poněkud zdlouhavé: Wear OS > Rozšířená nastavení (Ikona ozubeného kola) > Znovu synchronizovat aplikace.
 • Povolte ADB ladění ve vývojářských možnostech (na hodinkách), připojte hodinky k počítači přes USB a spusťte Wear aplikaci, až budete mít na počítači otevřené Android Studio.
 • Pokud se komplikace neaktualizují – nejdříve zkontrolujte, zda vůbec AAPS ciferník funguje.

Sony Smartwatch 3

 • The Sony Smartwach 3 is one of the most popular watches to be used with AAPS.
 • Unfortunately Google dropped support for wear OS 1.5 devices in fall 2020. This leads to problems when using Sony SW3 with AndroidAPS and above.
 • A possible workaround can be found on this troubleshooting page.

Zobrazení dat z Nightscoutu

Pokud používáte jiný systém smyčky a chtěli byste si prohlédnout detailní informace o své smyčce na hodinkách s Wear OS nebo byste chtěli sledovat smyčku svého dítěte, pak vám bude stačit stáhnout pouze aplikaci NSClient. V tom případě se řiďte pokyny, jak sestavit APK a vyberte variantu sestavení „NSClientRelease“. Lze si vybrat z několika ciferníků (watchfaces), které zobrazují průměrnou hodnotu delta, IOB, aktuálně aktivní bazál a bazální profil + graf hodnot glykémie z CGM.

Pebble

Uživatelé hodinek Pebble mohou také použít Watchface Urchin, který umožňuje zobrazovat informace o smyčce (pokud jsou nahrávané do Nightscoutu), ale nebudou přes hodinky schopní ovládat AndroidAPS. Můžete si zvolit údaje, které se mají zobrazovat, např. IOB, aktuální dočasný bazál a predikce. Jestliže používáte otevřenou smyčku, můžete využít IFTTT, abyste vytvořili applet, který říká: „Pokud je od AndroidAPS přijatá notifikace, tak buď odešli SMS, nebo push notifikaci“.