Obrazovky AndroidAPS

Hlavní stránka

Homescreen V2.5

Toto je první obrazovka, na kterou narazíte, když spustíte aplikaci AndroidAPS. Obsahuje většinu informací, které budete potřebovat každý den.

Sekce A

 • navigace mezi různými moduly AndroidAPS tažením prstu (swipe) doleva nebo doprava

Sekce B

 • změna stavu smyčky (otevřená smyčka, uzavřená smyčka, přerušení smyčky atd.)
 • zobrazení aktuálního profilu a provedení Přepnutí profilu
 • zobrazení aktuálního cíl a nastavení dočasného cíl.

Podržte prst dlouze na některém z tlačítek pro změnu nastavení. I.e long press the target bar in the upper right (“100” in the screenshot above) to set a temp target.

Sekce C

 • posledního hodnota glykémie z Vašeho CGM
 • jak stará je to hodnota
 • změny v posledních 15 a 40 minutách
 • Váš aktuální bazál - včetně dočasného bazálu (TBR) naprogramovaného systémem
 • aktivní inzulín (IOB)
 • Zbývající sacharidy (carbs on board)

Volitelné stavové indikátory (CAN | INS | RES | SEN | BAT) poskytují vizuální upozornění na nízký stav zásobníku, vybitou baterie nebo nadměrné stáří kanyly.

Ukazatel aktivního inzulínu by měl být nula, pokud běží pouze váš standardní bazál a žádný z předchozích bolusů už nemá aktivní zůstatek. Čísla v závorkách ukazují, kolik z celku tvoří inzulín z předchozích bolusů a kolik tvoří navýšení/ponížení bazálu naprogramované aplikací AAPS. Tato druhá část může být i záporná, pokud předcházela období se sníženým bazálem.

Sekce D

Klepnutím na šipku na pravé straně obrazovky v sekci D můžete vybrat, které informace se mají zobrazit v grafu níže.

Sekce E

Graf, který zobrazuje stav glukózy ve vaší krvi, jak byla přečtena vaším senzorem (CGM). V grafu se také zobrazují oznámení Nightscoutu, např. kalibrace z prstu a vstupy sacharidů.

Dlouhým zmáčknutím na grafu, změníte časový rozsah grafu. Můžete si vybrat 6, 8, 12, 18 nebo 24 hodin.

“pokračující” linka ukazuje předpovídaný trend glukózy - pokud máte zvoleno.

 • Orange line: COB (colour is used generally to represent COB and carbs)
 • Dark blue line: IOB (colour is used generally to represent IOB and insulin)
 • Light blue line: zero-temp (predicted BG if temporary basal rate at 0% would be set)
 • Dark yellow line: UAM (un-announced meals)

Tyto linky ukazují různé predikce založené na aktuální rychlosti absorpce sacharidů (COB); samotném inzulinu (IOB); ukazují, za jak dlouho se glykémie dostane do cílového rozsahu nebo nad něj, pokud by odchylky najednou zmizely a my jsme mezitím měli vypnutý bazál (zero-temp) a efekt/detekci neoznámeného jídla, u kterého byly detekovány sacharidy, ale nebyly uživatelem zaznamenány do systému (UAM).

The solid blue line shows the basal delivery of your pump. The dotted blue line is what the basal rate would be if there were no temporary basal adjustments (TBRs) and the solid blue line is the actual delivery over time.

The thin yellow line shows the activity of Insulin. It is based on the expected drop in BG of the insulin in your system if no other factors (like carbs) were present.

Sekce F

This section is also configurable using the options in section D.

 • Insulin On Board (blue chart): It shows the insulin you have on board. If there were no TBRs, SMBs and no remaining boluses this would be zero. Decaying depends on your DIA and insulin profile settings.
 • Carbs On Board (orange chart): It shows the carbs you have on board. Decaying depends on the deviations the algorithm detects. If it detects a higher carb absorption than expected, insulin would be given and this will increase IOB (more or less, depending on your safety settings).
 • Deviations:
  • GREY bars show a deviation due to carbs.
  • GREEN bars show that BG is higher than the algorithm expected it to be.
  • RED bars show that BG is lower than the algorithm expected.
 • Sensitivity (white line): It shows the sensitivity that Autosense has detected. Sensitivity is a calculation of sensitivity to insulin as a result of exercise, hormones etc.
 • Activity (yellow line): It shows the activity of insulin, calculated by your insulin profile (it’s not derivative of IOB). The value is higher for insulin closer to peak time. It would mean to be negative when IOB is decreasing.

Sekce G

Enables you to administer a bolus (normally you would use the Calculator button to do this) and to add a fingerstick CGM calibration. Also a Quick Wizzard button would be displayed here if configured in Config Builder.

Kalkulačka

Kalkulačka

When you want to make a meal bolus this is where you will normally make it from.

Sekce A

contains is where you input the information about the bolus that you want. The BG field is normally already populated with the latest reading from your CGM. If you don’t have a working CGM then it will be blank. In the CARBS field you add your estimate of the amount of carbs - or equivalent - that you want to bolus for. The CORR field is if you want to modify the end dosage for some reason, and the CARB TIME field is for pre-bolusing so you can tell the system that there will be a delay before the carbs are to be expected. You can put a negative number in this field if you are bolusing for past carbs.

SUPER BOLUS is where the basal insulin for the next two hours is added to the immediate bolus and a zero TBR is issued for the following two hours to take back the extra insulin. The idea is to deliver the insulin sooner and hopefully reduce spikes.

Sekce B

shows the calculated bolus. If the amount of insulin on board already exceeds the calculated bolus then it will just display the amount of carbs still required.

Sekce C

shows the various elements that have been used to calculate the bolus. You can deselect any that you do not want to include but you normally wouldn’t want to.

Kombinace COB a IOB a jejich význam

 • If you tick COB and IOB unabsorbed carbs that are not already covered with insulin + all insulin that has been delivered as TBR or SMB will be taken into account
 • If you tick COB without IOB you run the risk of too much insulin as AAPS is not accounting for what’s already given.
 • If you tick IOB without COB, AAPS takes account of already delivered insulin but won’t cover that off against any carbs still to be absorbed. This leads to a 'missing carbs' notice.

If you bolus for additional food shortly after a meal bolus (i.e. additional desert) it can be helpful to untick all boxes. This way just the new carbs are being added as the main meal won’t necessarily be absorbed so IOB won’t match COB accurately shortly after a meal bolus.

Chybná detekce COB

Slow carb absorption

If you see the warning above after using bolus wizard, AndroidAPS has detected that the calculated COB value maybe wrong. So if you want to bolus again after a previous meal with COB you should be aware of overdosing! For details see the hints on COB calculation page.

Inzulínový profil

Inzulínový profil

This shows the activity profile of the insulin you have chosen. The PURPLE line shows how much insulin remains after it has been injected as it decays with time and the BLUE line shows how active it is.

You will normally be using one of the Oref profiles - and the important thing to note is that the decay has a long tail. If you have been used to manual pumping you have probably been used to assuming that insulin decays over about 3.5 hours. However, when you are looping the long tail matters as the calculations are far more precise and these small amounts add up when they are subjected to the recursive calculations in the AndroidAPS algorithm.

For a more detailed discussion of the different types of insulin, their activity profiles and why all this matters you can read an article here on Understanding the New IOB Curves Based on Exponential Activity Curves

And you can read an excellent blog article about it here: Why we are regularly wrong in the duration of insulin action (DIA) times we use, and why it matters…

And more at: Exponential Insulin Curves + Fiasp

Stav pumpy

Stav pumpy

Here we see the status of the insulin pump - in this case an Accu-Chek Combo. The information displayed is self explanatory. A long press on the HISTORY button will read the data from your pump history, including your basal profile. But remember only one basal profile is supported on the Combo pump.

Péče

Péče

This replicates the functions you will find on your Nightscout screen under the “+” symbol which allows you to add notes to your records. Functions such as recording when you change a pump site, or insulin cartridge should be self explanatory. BUT this section does not issue any commands to your pump. So if you add a bolus using this screen it simply makes a note of this on your Nightscout record, the pump won’t be instructed to deliver a bolus.

Smyčka, MA, AMA, SMB

You don’t normally need to worry about these, they show the results of the OpenAPS algorithm which runs each time the system gets a fresh reading from the CGM. These are discussed elsewhere.

Profil

Profil

AndroidAPS can run using a number of different profile configuratons. Typically - as shown here - the Nightscout profile has been downloaded via the built in Nighscout client and is displayed here in read-only form. If you wanted to make any changes you would do this from your Nightscout user interface and then do a Profile Switch in AndroidAPS to activate the changes. Data such as the basal profile would then be automatically copied over to your pump.

DIA: stands for Duration of Insulin Action and it is discussed above in the section on insulin profiles.

IC: is Insulin to Carb ratio. This profile has a number of different values set for different times of day.

ISF: is Insulin Sensitivity Factor - the amount by which one unit of insulin will reduce your blood glucose assuming that nothing else changes.

Basal: is the basal profile programmed into your pump.

Target: is the blood glucose level that you want the rig to be aiming for all the time. You can set different levels for differenttimes of day if you wish, and you can even set an upper and lower range so that the rig will only start to make changes when the predicted blood glucose value falls outside, but if you do that then the rig will respond more slowly and you are unlikely to achieve such stable blood sugars.

Ošetření, xDrip, NSClient

These are simply logs of treatments (boluses and carbs), xDrip messages and messages sent to Nightscout via the built-in Nightscout client. You don’t normally need to worry about any of these unless there is a problem.

Konfigurace

Konfigurace

This is where you will set up the configuraton of your AndroidAPS rig. This screenshot shows a pretty typical rig using a Combo pump, a Dexcom G5 CGM sensor being managed via xDrip+ and running with NovoRapid insulin on an Oref profile and connected to a Nightscout cloud based server.

The tick box on the right determines if that particular module will be displayed in the top menu bar (see section A at Homescreen) and the small gear wheel symbol allows access to the setting for that module, if there are any.

Nastavení a předvolby

At the top right of the navigation bar you will find three small vertical dots. Pressing on these takes you to the app’s preferences, history browser, setup wizard, about the app information and the exit button that will close AAPS.