Obrazovky AndroidAPS

Hlavní stránka

Hlavní obrazovka V2.5.

Toto je první obrazovka, na kterou narazíte, když spustíte aplikaci AndroidAPS. Obsahuje většinu informací, které budete potřebovat každý den.

Sekce A

 • navigace mezi různými moduly AndroidAPS tažením prstu (swipe) doleva nebo doprava

Sekce B

 • změna stavu smyčky (otevřená smyčka, uzavřená smyčka, přerušení smyčky atd.)
 • zobrazení aktuálního profilu a provedení Přepnutí profilu
 • zobrazení aktuálního cíl a nastavení dočasného cíl.

Podržte prst dlouze na některém z tlačítek pro změnu nastavení. I.e long press the target bar in the upper right (“100” in the screenshot above) to set a temp target.

Sekce C

 • posledního hodnota glykémie z Vašeho CGM
 • jak stará je to hodnota
 • změny v posledních 15 a 40 minutách
 • Váš aktuální bazál - včetně dočasného bazálu (TBR) naprogramovaného systémem
 • aktivní inzulín (IOB)
 • Zbývající sacharidy (carbs on board)

Volitelné stavové indikátory (CAN | INS | RES | SEN | BAT) poskytují vizuální upozornění na nízký stav zásobníku, vybitou baterie nebo nadměrné stáří kanyly.

Ukazatel aktivního inzulínu by měl být nula, pokud běží pouze váš standardní bazál a žádný z předchozích bolusů už nemá aktivní zůstatek. Čísla v závorkách ukazují, kolik z celku tvoří inzulín z předchozích bolusů a kolik tvoří navýšení/ponížení bazálu naprogramované aplikací AAPS. Tato druhá část může být i záporná, pokud předcházela období se sníženým bazálem.

Sekce D

Klepnutím na šipku na pravé straně obrazovky v sekci D můžete vybrat, které informace se mají zobrazit v grafu níže.

Sekce E

Graf, který zobrazuje stav glukózy ve vaší krvi, jak byla přečtena vaším senzorem (CGM). V grafu se také zobrazují oznámení Nightscoutu, např. kalibrace z prstu a vstupy sacharidů.

Dlouhým zmáčknutím na grafu, změníte časový rozsah grafu. Můžete si vybrat 6, 8, 12, 18 nebo 24 hodin.

“pokračující” linka ukazuje předpovídaný trend glukózy - pokud máte zvoleno.

 • Orange line: COB (colour is used generally to represent COB and carbs)
 • Dark blue line: IOB (colour is used generally to represent IOB and insulin)
 • Light blue line: zero-temp (predicted BG if temporary basal rate at 0% would be set)
 • Dark yellow line: UAM (un-announced meals)

Tyto linky ukazují různé predikce založené na aktuální rychlosti absorpce sacharidů (COB); samotném inzulinu (IOB); ukazují, za jak dlouho se glykémie dostane do cílového rozsahu nebo nad něj, pokud by odchylky najednou zmizely a my jsme mezitím měli vypnutý bazál (zero-temp) a efekt/detekci neoznámeného jídla, u kterého byly detekovány sacharidy, ale nebyly uživatelem zaznamenány do systému (UAM).

The solid blue line shows the basal delivery of your pump. The dotted blue line is what the basal rate would be if there were no temporary basal adjustments (TBRs) and the solid blue line is the actual delivery over time.

The thin yellow line shows the activity of Insulin. It is based on the expected drop in BG of the insulin in your system if no other factors (like carbs) were present.

Sekce F

This section is also configurable using the options in section D.

 • Insulin On Board (blue chart): It shows the insulin you have on board. If there were no TBRs, SMBs and no remaining boluses this would be zero. Decaying depends on your DIA and insulin profile settings.
 • Carbs On Board (orange chart): It shows the carbs you have on board. Decaying depends on the deviations the algorithm detects. If it detects a higher carb absorption than expected, insulin would be given and this will increase IOB (more or less, depending on your safety settings).
 • Odchylky:
  • GREY bars show a deviation due to carbs.
  • GREEN bars show that BG is higher than the algorithm expected it to be.
  • RED bars show that BG is lower than the algorithm expected.
 • Sensitivity (white line): It shows the sensitivity that Autosense has detected. Sensitivity is a calculation of sensitivity to insulin as a result of exercise, hormones etc.
 • Activity (yellow line): It shows the activity of insulin, calculated by your insulin profile (it’s not derivative of IOB). The value is higher for insulin closer to peak time. It would mean to be negative when IOB is decreasing.

Sekce G

Umožňuje podávání bolusu (obvykle k tomu použijete tlačítko Kalkulačka) a ke vkládání kalibrace CGM měřením glykémie z prstu. Také se zde zobrazí tlačítko Rychlý bolus, pokud je nakonfigurováno v Konfiguraci.

Kalkulačka

Kalkulačka

Když se chystáte odesílat bolus k jídlu, dobře se k tomu hodí funkce kalkulačka.

Sekce A

zde se vyplňují údaje o bolusu, který se chystáte odeslat. Pole „Glykémie“ bývá automaticky předvyplněné poslední naměřenou hodnotou ze senzoru. Pokud právě nemáte senzor v provozu, pak bude pole prázdné. Do pole „Sacharidy“ vkládáte odhadované množství sacharidů (nebo ekvivalentní hodnotu), ke kterému chcete poslat bolus. The CORR field is if you want to modify the end dosage for some reason, and the CARB TIME field is for pre-bolusing so you can tell the system that there will be a delay before the carbs are to be expected. Můžete zde zadat i záporné číslo, pokud později dopichujete bolus k již dříve zkonzumovaným sacharidům.

SUPERBOLUS je funkce, kdy je k dávce okamžitého bolusu přičtený bazální inzulín za následující dvě hodiny a zároveň je na pumpě nastavená dočasná bazální dávka 0% na dvě hodiny, aby se tak kompenzoval extra podaný inzulín. Cílem je dodat inzulín dřív, aby se snížil kopec, který na grafu glykémie obvykle následuje.

Sekce B

zobrazuje vypočtený bolus. Pokud množství již aktivního inzulínu v krvi převyšuje vypočtený bolus, pak se jen zobrazí doporučené množství sacharidů k jeho pokrytí.

Sekce C

zobrazuje různé prvky, které byly použity k výpočtu bolusu. Můžete zrušit označení všech, které se vám nehodí, ale normálně by k tomu neměl být důvod.

Kombinace COB a IOB a jejich význam

 • Pokud vyberete COB a IOB, budou při výpočtu zohledněny nestrávané sacharidy, které již nejsou pokryty inzulinem + veškerý inzulin, který byl dodán jako TBR nebo SMB.
 • Pokud vyberete COB bez IOB, riskujete vydání příliš velkého množství inzulinu, protože AAPS nebude brát v potaz inzulin, který již byl vydán.
 • Pokud vyberete IOB bez COB, AAPS bude zohledňovat již vydaný inzulin, ale nezapočítá žádné zkonzumované sacharidy, které dosud nejsou stráveny. To vede k oznámení o 'chybějících sacharidech'.

V případě, že chcete vydat další bolus krátce po podání bolusu k jídlu (např. když si přidáte zákusek), je užitečné zrušit označení všech těchto políček. Tak lze přidat pouze nově zkonzumované sacharidy, jelikož hlavní jídlo dosud nemusí být stráveno, takže IOB krátce po bolusu k jídlu nebude přesně odpovídat množství COB.

Chybná detekce COB

Pomalá absorpce sacharidů

Pokud při použití kalkulačky uvidíte výše uvedené varování, systém AndroidAPS zjistil, že vypočtená hodnota COB může být chybná. Takže pokud dávate bolus znovu po předchozím jídle s COB, měli byste si dát pozor na předávkování! Podrobnosti viz pokyny na stránce výpočtu COB.

Inzulínový profil

Inzulínový profil

Zde se zobrazuje profil aktivity pro inzulín, který jste vybrali. FIALOVÁ linka ukazuje, jaké množství inzulínu průběžně v čase zůstává od aplikace po úplné rozložení, a MODRÁ linka ukazuje, nakolik je v čase aktivní.

Obvykle budete používat jeden z profilů Oref – a nezapomeňte na důležitou věc, a sice, že rozpad inzulínu má „dlouhý ocas“. Pokud jste byli zvyklí na ruční podávání inzulínu, pravděpodobně jste předpokládali, že inzulín se bude postupně spotřebovávat asi 3,5 hodiny. Avšak pokud používáte smyčku, tak na zbytkovém inzulínu (na onom „ocasu“) záleží. Pokud s ním totiž počítáte, výsledné výpočty jsou mnohem přesnější. Zvláště patrné je to v rekurzivním výpočtu algoritmu AndroidAPS, když se počítá řada malých zbytků inzulínu.

Podrobnější informace o různých typech inzulínu, o jejich profilech aktivity a o tom, proč je to vše důležité, najdete v článku Understanding the New IOB Curves Based on Exponential Activity Curves

A také si o tom můžete přečíst výborný článek blogu zde: Why we are regularly wrong in the duration of insulin action (DIA) times we use, and why it matters…

A ještě více na: Exponential Insulin Curves + Fiasp

Stav pumpy

Stav pumpy

Zde vidíme stav inzulínové pumpy – v tomto případě Accu-Chek Combo. Zobrazené informace nepotřebují další vysvětlení. Dlouhý stisk tlačítka HISTORIE spustí čtení dat z historie pumpy, včetně bazálního profilu. Ale pamatujte, že na pumpě Combo je podporován pouze jeden bazální profil.

Péče

Péče

Zde jsou replikované funkce, které najdete na obrazovce Nightscoutu pod symbolem „+“ a které vám umožní přidávat poznámky k záznamům. Funkce jako např. poznačení, že jste vyměnili kanylu nebo zásobník s inzulinem, zřejmě nevyžadují další vysvětlení. Je však důležité si zapamatovat, že tato sekce NEODESÍLÁ žádné příkazy do pumpy. Takže pokud zadáte bolus na této stránce, tak se o tom prostě jenom zapíše záznam do Nightscoutu, ale pumpa žádný bolus nepošle.

Smyčka, MA, AMA, SMB

Obvykle se těmito stránkami nemusíte zatěžovat, zobrazují podrobné výsledky OpenAPS algoritmu, který se spouští pokaždé, kdy systém obdrží čerstvá data ze senzoru CGM. Detaily naleznete v jiné dokumentaci.

Profil

Profil

AndroidAPS umí fungovat s různými konfiguracemi profilů. Obvykle – jak je znázorněno zde – je do aplikace stažený Nightscoutový profil přes vestavěný Nightscout klient a zde zobrazený profil je pak pouze pro čtení. Pokud jste chtěli provést nějaké změny, provedli byste to z uživatelského rozhraní Nightscoutu a pak v AndroidAPS proveďte Přepnutí profilu, abyste aktivovali změny. Údaje jako bazální profil pak budou automaticky zkopírované přímo do vaší pumpy.

DIA: znamená trvání účinku inzulinu a je popsané výše v části o inzulínových profilech.

IC: je inzulino-sacharidový poměr. Tento poměr se může v průběhu dne různě měnit.

ISF: je citlivost na inzulin – hodnota, o kterou jedna jednotka inzulínu sníží glykémii, a to za předpokladu, že se nic jiného nemění.

Bazál: je bazální profil naprogramovaný do vaší pumpy.

Cíl: je hodnota glykémie, ke které má aplikace po celou dobu směřovat. Pokud chcete, můžete nastavit různé úrovně pro různá období během dne, a dokonce můžete stanovit horní a dolní hranici, takže aplikace začne provádět opatření jenom tehdy, pokud se odhadovaný průběh glykémie dostane mimo stanovený rozsah. V tom případě ale bude systém reagovat pomaleji a glykémie se vám bude srovnávat hůř.

Ošetření, xDrip, NSClient

Toto jsou jednoduše záznamy ošetření (bolusy a sacharidy), zprávy xDripu a zprávy odesílané do Nightscoutu prostřednictvím zabudovaného interního Nightscout klienta. Dokud nemáte nějaký problém, obvykle nebývá nutné starat se o žádnou z těchto stránek.

Konfigurace

Konfigurace

Toto je místo, kde se provádí základní nastavení vašeho systému AndroidAPS. Uvedený snímek ukazuje docela typické nastavení: pumpa Combo, senzor Dexcom G5 spravovaný přes xDrip+, inzulin NovoRapid, profil Oref a připojení k Nightscout serveru v cloudu.

Zaškrtnutí políčka vpravo určuje, že daný modul se bude zobrazovat v horní liště s nabídkami (viz sekce A na Hlavní obrazovce) a ikona s ozubeným kolečkem zpřístupňuje nastavení daného modulu, pokud jsou nějaká k dispozici.

Nastavení a předvolby

Vpravo nahoře na navigační liště se nacházejí tři malé tečky pod sebou. Jejich stisknutím otevřete nastavení, prohlížeč historie, průvodce nastavením, informace o aplikaci a tlačítko Konec pro ukončení aplikace.