Obrazovky AndroidAPS

Hlavní stránka

Hlavní obrazovka V2.5.

Toto je první obrazovka, na kterou narazíte, když spustíte aplikaci AndroidAPS. Obsahuje většinu informací, které budete potřebovat každý den.

Sekce A

 • navigace mezi různými moduly AndroidAPS tažením prstu (swipe) doleva nebo doprava

Sekce B

 • změna stavu smyčky (otevřená smyčka, uzavřená smyčka, přerušení smyčky atd.)
 • zobrazení aktuálního profilu a provedení Přepnutí profilu
 • zobrazení aktuálního cíl a nastavení dočasného cíl.

Podržte prst dlouze na některém z tlačítek pro změnu nastavení. I.e long press the target bar in the upper right (“100” in the screenshot above) to set a temp target.

Sekce C

 • posledního hodnota glykémie z Vašeho CGM
 • jak stará je to hodnota
 • změny v posledních 15 a 40 minutách
 • Váš aktuální bazál - včetně dočasného bazálu (TBR) naprogramovaného systémem
 • aktivní inzulín (IOB)
 • Zbývající sacharidy (carbs on board)

Volitelné stavové indikátory (CAN | INS | RES | SEN | BAT) poskytují vizuální upozornění na nízký stav zásobníku, vybitou baterie nebo nadměrné stáří kanyly.

Ukazatel aktivního inzulínu by měl být nula, pokud běží pouze váš standardní bazál a žádný z předchozích bolusů už nemá aktivní zůstatek. Čísla v závorkách ukazují, kolik z celku tvoří inzulín z předchozích bolusů a kolik tvoří navýšení/ponížení bazálu naprogramované aplikací AAPS. Tato druhá část může být i záporná, pokud předcházela období se sníženým bazálem.

Sekce D

Klepnutím na šipku na pravé straně obrazovky v sekci D můžete vybrat, které informace se mají zobrazit v grafu níže.

Sekce E

Graf, který zobrazuje stav glukózy ve vaší krvi, jak byla přečtena vaším senzorem (CGM). V grafu se také zobrazují oznámení Nightscoutu, např. kalibrace z prstu a vstupy sacharidů.

Dlouhým zmáčknutím na grafu, změníte časový rozsah grafu. Můžete si vybrat 6, 8, 12, 18 nebo 24 hodin.

“pokračující” linka ukazuje předpovídaný trend glukózy - pokud máte zvoleno.

 • Oranžová linka: COB (barva se obecně používá k vizualizaci COB a sacharidů)
 • Tmavě modrá linka: IOB (barva se obecně používá k vizualizaci IOB a inzulínu)
 • Světle modrá linka: nulový dočasný bazál (předpověď glykémie, pokud by byl dočasný bazál nastaven na 0 %)
 • Tmavě žlutá linka: UAM (neohlášená jídla)

Tyto linky ukazují různé predikce založené na aktuální rychlosti absorpce sacharidů (COB); samotném inzulinu (IOB); ukazují, za jak dlouho se glykémie dostane do cílového rozsahu nebo nad něj, pokud by odchylky najednou zmizely a my jsme mezitím měli vypnutý bazál (zero-temp) a efekt/detekci neoznámeného jídla, u kterého byly detekovány sacharidy, ale nebyly uživatelem zaznamenány do systému (UAM).

Modrá linka ukazuje dávkování bazálního inzulínu pumpou. Tečkovaná modrá linka ukazuje úroveň bazální dávky, jaká by byla vydávána za normálních okolností, kdyby nebyla navýšená/snížená pomocí dočasné bazální dávky (TBR), a plná modrá linka je aktuální dávkování v průběhu času.

Tenká žlutá linka ukazuje aktivitu Inzulínu. Je založena na očekávaném poklesu glykémie odpovídajícímu množství inzulínu, pokud nebyly přítomny žádné jiné faktory (jako např. sacharidy).

Sekce F

Tuto část lze konfigurovat pomocí voleb v sekci D.

 • IOB (modrý graf): Zobrazuje inzulín, který máte v těle. Pokud není nastaven žádný TBR, SMB nebo zbývající bolusy, měla by tato hodnota být nulová. Vstřebávání závisí na nastavení hodnoty DIA a vybraném profilu inzulinu.
 • COB (oranžový graf): Zobrazuje sacharidy, které máte v těle. Vstřebávání závisí na odchylkách, které detekuje algoritmus. Pokud se zjistí vyšší absorpce, než se očekávalo, může dojít k vydání inzulinu. To bude mít za následek zvýšení IOB (zda více či méně závisí na vašich bezpečnostních nastaveních).
 • Odchylky:
  • GREY bars show a deviation due to carbs.
  • GREEN bars show that BG is higher than the algorithm expected it to be.
  • RED bars show that BG is lower than the algorithm expected.
 • Sensitivity (white line): It shows the sensitivity that Autosens has detected. Sensitivity is a calculation of sensitivity to insulin as a result of exercise, hormones etc.
 • Activity (yellow line): It shows the activity of insulin, calculated by your insulin profile (it’s not derivative of IOB). The value is higher for insulin closer to peak time. It would mean to be negative when IOB is decreasing.

Sekce G

Umožňuje podávání bolusu (obvykle k tomu použijete tlačítko Kalkulačka) a ke vkládání kalibrace CGM měřením glykémie z prstu. Also a Quick Wizard button would be displayed here if configured in Config Builder.

Kalkulačka

Kalkulačka

Když se chystáte odesílat bolus k jídlu, dobře se k tomu hodí funkce kalkulačka.

Sekce A

zde se vyplňují údaje o bolusu, který se chystáte odeslat. Pole „Glykémie“ bývá automaticky předvyplněné poslední naměřenou hodnotou ze senzoru. Pokud právě nemáte senzor v provozu, pak bude pole prázdné. Do pole „Sacharidy“ vkládáte odhadované množství sacharidů (nebo ekvivalentní hodnotu), ke kterému chcete poslat bolus. The CORR field is if you want to modify the end dosage for some reason, and the CARB TIME field is for pre-bolusing so you can tell the system that there will be a delay before the carbs are to be expected. Můžete zde zadat i záporné číslo, pokud později dopichujete bolus k již dříve zkonzumovaným sacharidům.

SUPERBOLUS je funkce, kdy je k dávce okamžitého bolusu přičtený bazální inzulín za následující dvě hodiny a zároveň je na pumpě nastavená dočasná bazální dávka 0% na dvě hodiny, aby se tak kompenzoval extra podaný inzulín. Cílem je dodat inzulín dřív, aby se snížil kopec, který na grafu glykémie obvykle následuje.

Sekce B

zobrazuje vypočtený bolus. Pokud množství již aktivního inzulínu v krvi převyšuje vypočtený bolus, pak se jen zobrazí doporučené množství sacharidů k jeho pokrytí.

Sekce C

zobrazuje různé prvky, které byly použity k výpočtu bolusu. Můžete zrušit označení všech, které se vám nehodí, ale normálně by k tomu neměl být důvod.

Kombinace COB a IOB a jejich význam

 • Pokud vyberete COB a IOB, budou při výpočtu zohledněny nestrávané sacharidy, které již nejsou pokryty inzulinem + veškerý inzulin, který byl dodán jako TBR nebo SMB.
 • Pokud vyberete COB bez IOB, riskujete vydání příliš velkého množství inzulinu, protože AAPS nebude brát v potaz inzulin, který již byl vydán.
 • Pokud vyberete IOB bez COB, AAPS bude zohledňovat již vydaný inzulin, ale nezapočítá žádné zkonzumované sacharidy, které dosud nejsou stráveny. To vede k oznámení o 'chybějících sacharidech'.

V případě, že chcete vydat další bolus krátce po podání bolusu k jídlu (např. když si přidáte zákusek), je užitečné zrušit označení všech těchto políček. Tak lze přidat pouze nově zkonzumované sacharidy, jelikož hlavní jídlo dosud nemusí být stráveno, takže IOB krátce po bolusu k jídlu nebude přesně odpovídat množství COB.

Chybná detekce COB

Pomalá absorpce sacharidů

Pokud při použití kalkulačky uvidíte výše uvedené varování, systém AndroidAPS zjistil, že vypočtená hodnota COB může být chybná. Takže chcete-li si dát bolus znovu po předchozím jídle s COB, měli byste si dát pozor na možné předávkování inzulinem! Podrobnosti viz pokyny na stránce výpočtu COB.

Inzulínový profil

Inzulínový profil

Zde se zobrazuje profil aktivity pro inzulín, který jste vybrali. FIALOVÁ linka ukazuje, jaké množství inzulínu průběžně v čase zůstává od aplikace po úplné rozložení, a MODRÁ linka ukazuje, nakolik je v čase aktivní.

Obvykle budete používat jeden z profilů Oref – a nezapomeňte na důležitou věc, a sice, že rozpad inzulínu má „dlouhý ocas“. Pokud jste byli zvyklí na ruční podávání inzulínu, pravděpodobně jste předpokládali, že inzulín se bude postupně spotřebovávat asi 3,5 hodiny. Avšak pokud používáte smyčku, tak na zbytkovém inzulínu (na onom „ocasu“) záleží. Pokud s ním totiž počítáte, výsledné výpočty jsou mnohem přesnější. Zvláště patrné je to v rekurzivním výpočtu algoritmu AndroidAPS, když se počítá řada malých zbytků inzulínu.

Podrobnější informace o různých typech inzulínu, o jejich profilech aktivity a o tom, proč je to vše důležité, najdete v článku Understanding the New IOB Curves Based on Exponential Activity Curves

A také si o tom můžete přečíst výborný článek blogu zde: Why we are regularly wrong in the duration of insulin action (DIA) times we use, and why it matters…

A ještě více na: Exponential Insulin Curves + Fiasp

Stav pumpy

Stav pumpy

Zde vidíme stav inzulínové pumpy – v tomto případě Accu-Chek Combo. The information displayed is self-explanatory. Dlouhý stisk tlačítka HISTORIE spustí čtení dat z historie pumpy, včetně bazálního profilu. Ale pamatujte, že na pumpě Combo je podporován pouze jeden bazální profil.

Péče

Careportal replicated the functions you will find on your Nightscout screen under the “+” symbol which allows you to add notes to your records.

Carb correction

Treatment tab can be used to correct faulty carb entries (i.e. you over- or underestimated carbs).

 1. Check and remember actual COB and IOB on homescreen.

 2. Depending on pump in treatment tab carbs might be shown together with insulin in one line or as a separate entry (i.e. with Dana RS).

  Treatment in 1 or 2 lines

 3. Remove the entry with the faulty carb amount.

 4. Make sure carbs are removed successfully by checking COB on homescreen again.

 5. Do the same for IOB if there is just one line in treatment tab including carbs and insulin.

  -> If carbs are not removed as intended and you add additional carbs as explained here (6.), COB will be too high and that might lead to too high insulin delivery.

 6. Enter correct carb amount through carbs button on homescreen and make sure to set the correct event time.

 7. If there is just one line in treatment tab including carbs and insulin you have to add also the amount of insulin. Make sure to set the correct event time and check IOB on homescreen after confirming the new entry.

Smyčka, MA, AMA, SMB

Obvykle se těmito kartami nemusíte zatěžovat, zobrazují podrobné výsledky algoritmu OpenAPS, který se spouští pokaždé, kdy systém obdrží nová data ze senzoru CGM. Detaily naleznete v jiné dokumentaci.

Profil

Profil

AndroidAPS can run using a number of different profile configurations. Typically - as shown here - the Nightscout profile has been downloaded via the built in Nightscout client and is displayed here in read-only form. Chcete-li provést nějaké změny, proveďte je v uživatelském rozhraní Nightscoutu a pak v AndroidAPS proveďte Přepnutí profilu, aby se změny projevily (aktivovaly). Údaje jako bazální profil pak budou automaticky zkopírované přímo do vaší pumpy.

DIA: znamená trvání účinku inzulinu a je popsané výše v části o inzulínových profilech.

IC: je inzulino-sacharidový poměr. Tento poměr se může v průběhu dne různě měnit.

ISF: je citlivost na inzulin – hodnota, o kterou jedna jednotka inzulínu sníží glykémii, a to za předpokladu, že se nic jiného nemění.

Bazál: je bazální profil naprogramovaný do vaší pumpy.

Cíl: je hodnota glykémie, ke které má aplikace po celou dobu směřovat. You can set different levels for different times of day if you wish, and you can even set an upper and lower range so that the rig will only start to make changes when the predicted blood glucose value falls outside, but if you do that then the rig will respond more slowly and you are unlikely to achieve such stable blood sugars.

Ošetření, xDrip, NSClient

Toto jsou jednoduše záznamy ošetření (bolusy a sacharidy), zprávy xDripu a zprávy odesílané do Nightscoutu prostřednictvím zabudovaného interního Nightscout klientu. Dokud nemáte nějaký problém, obvykle nebývá nutné se o žádnou z těchto karet starat.

Konfigurace

Konfigurace

This is where you will set up the configuration of your AndroidAPS rig. Uvedený snímek ukazuje docela typické nastavení: pumpa Combo, senzor Dexcom G5 spravovaný přes xDrip+, inzulin NovoRapid, profil Oref a připojení k Nightscout serveru v cloudu.

Zaškrtnutí políčka vpravo určuje, že daný modul se bude zobrazovat v horní liště s nabídkami (viz sekce A na Hlavní obrazovce) a ikona s ozubeným kolečkem zpřístupňuje nastavení daného modulu, pokud jsou nějaká k dispozici.

Nastavení a předvolby

Vpravo nahoře na navigační liště se nacházejí tři malé tečky pod sebou. Jejich stisknutím otevřete nastavení, prohlížeč historie, průvodce nastavením, informace o aplikaci a tlačítko Konec pro ukončení aplikace.