Poradce při potížích

Informace o odstraňování problémů můžete najít na mnoha stránkách wiki. Tato stránka obsahuje řadu odkazů, které vám mohou pomoci při hledání informací k řešení vašeho problému.

Další užitečné informace mohou být k dispozici také v sekci ” FAQ <../Getting-Started/FAQ.html> ` _.

Aplikace AndroidAPS

Vytváření a aktualizace