Pumpa DanaRS

Tyto pokyny jsou pro konfiguraci aplikace a Vaší pumpy, pokud máte pumpu DanaRS od roku 2017 a výše. Pokud máte původní DanaR, navštivte Pumpa DanaR.

DanuRS s novým firmware v3 nelze v současné době použít s AndroidAPS!

 • V pumpě DANARS je aplikací používán “BAZÁL A”. Existující data budou přepsána.

 • V AndroidAPS vyberte “Konfigurace” a “DanaRS”

 • Zvolte “Menu” ťuknutím na tři tečky v pravém horním rohu. Zvolte položku “Předvolby”.

 • Vyberte “DanaRS připojení nové pumpy” a zadejte sériové číslo pumpy DanaRS.

  AAPS pair Dana RS

 • Zvolte Heslo k pumpě a vložte své heslo. (Výchozí heslo je 1234)Párování musíte potvrdit na pumpě! Jedná se o stejný postup jako při párování jiných bluetooth zařízení (např. smartphonu nebo rádia v autě).

  Dana RS confirmation pairing

 • Vyberte rychlost bolusu, abyste změnili výchozí rychlost bolusu (12sec na 1U, 30sec na 1U nebo 60sec na 1U).

 • Restartujte telefon.

 • Nastavte bazální dávkování na 0,01 U/h pomocí lékařského menu (viz uživatelská příručka pumpy)

 • Povolte rozšířené bolusy na pumpě

Specifické chyby Dana RS

Chyba během vydávání inzulinu

V případě, že dojde k přerušení spojení mezi AAPS a pumpou Dana RS v průběhu vydávání bolusu (např. odejdete mimo dosah telefonu, zatímco pumpa Dana RS vydává inzulin), zobrazí se následující zpráva a zazní akustická výstraha.

Oznámení chyby podávání inzulínu

 • Ve většině případů se jedná pouze o problém s komunikací, který se netýká vydaného inzulinu (je vydáno správné množství).
 • Podívejte se do historie pumpy (buď v pumpě, nebo na kartě Dana > Historie pumpy > Bolusy), zda byl vydán správný bolus.
 • Případně odstraňte chybný záznam na kartě Ošetření.
 • Skutečně vydaný bolus se načte a zaznamená při příštím připojení. Chcete-li vynutit připojení okamžitě, klikněte na ikonu BT na kartě Dana, nebo prostě počkejte na příští připojení.

Zvláštní poznámka, pokud měníte telefon

Pokud přecházíte na nový telefon, je nezbytné, abyste provedli následující kroky:

 • Exportujte nastavení na svém starém telefonu

  • Hamburger menu (v levém horním rohu obrazovky)

  • Údržba

  • Exportovat nastavení

   Exportovat nastavení

 • Přeneste nastavení ze starého telefonu do nového

 • Ručně spárujte pumpu Dana RS s novým telefonem

  • Vzhledem k tomu, že nastavení týkající se připojení pumpy jsou také importována, AAPS na vašem novém telefonu již pumpu „zná“, a proto nezahájí skenování bluetooth. Proto je třeba nový telefon a pumpu spárovat ručně.
 • Nainstalujte AndroidAPS na nový telefon.

 • Importujte nastavení do nového telefonu

  • Hamburger menu (v levém horním rohu obrazovky)
  • Údržba
  • Importujte nastavení

Cestování mezi časovými pásmy s pumpou Dana RS

Chcete-li se dozvědět více informací o cestování mezi časovými pásmy, přejděte na část Cestování s pumpou mezi časovými pásmy.