Pumpa DanaRS

Tyto pokyny jsou pro konfiguraci aplikace a Vaší pumpy, pokud máte pumpu DanaRS od roku 2017 a výše. Pokud máte původní DanaR, navštivte Pumpa DanaR.

Novou pumpu Dana RS s firmwarem v3 lze použít pouze s AndroidAPS verze 2.7 a vyšší.

 • V pumpě DANARS je aplikací používán “BAZÁL A”. Existující data budou přepsána.

Párování pumpy

 • V AndroidAPS vyberte “Konfigurace” a “DanaRS”

 • Vyvolejte Menu ťuknutím na tři tečky v pravém horním rohu. Zvolte Nastavení.

 • Vyberte DanaRS Párovou novou pumpu a klikněte na sériové číslo DanaRS.

  AAPS párování Dany RS

 • Zvolte Heslo k pumpě a vložte své heslo.

Výchozí heslo

 • DanaRS s firmwarem v1 a v2 má výchozí heslo 1234.

 • Pro DanaRS s firmware v3 je výchozí heslo kombinací měsíce výroby a data výroby (tj. měsíc 01 a den 24). Otevřete hlavní menu na pumpě > Přehled > Přepravní informace. Číslo 3 je datum výroby.

 • Je třeba potvrdit párování na pumpě! Stejný způsob, na který jste zvyklí z párování ostatních BT zařízení (např. telefonů a auta).

  Potvrzování Dana RS párování

 • Vyberte rychlost bolusu, abyste změnili výchozí rychlost bolusu (12sec na 1U, 30sec na 1U nebo 60sec na 1U).

 • Restartujte telefon.

 • Nastavte bazální dávkování na 0,01 U/h pomocí lékařského menu (viz uživatelská příručka pumpy)

 • Na pumpě povolte rozšířené bolusy

Změna hesla pumpy

 • Stiskněte tlačítko OK na pumpě

 • V hlavní nabídce zvolte “Možnosti” (posuňte se vpravo několikrát stisknutím šipky)

  Hlavní menu DanaRS

 • V nabídce možností vyberte “UŽIV. FUNKCE”

  Nastavení DanaRS

 • Pomocí tlačítka šipky přejdete dolů na “11. heslo”

  DanaRS 11. Heslo

 • Stiskněte OK pro zadání starého hesla.

 • Zadejte staré heslo (Výchozí heslo viz nahoře) a stiskněte tlačítko OK

  DanaRS Zadejte staré heslo

 • Je-li zde zadáno chybné heslo, nebude zde žádná zpráva indikující selhání!

 • Nastavte nové heslo (Změňte čísla pomocí + & - tlačítka / Přesunout vpravo pomocí šipky).

  Nové heslo pro DanaRS

 • Potvrďte pomocí tlačítka OK.

 • Uložte opětovným stisknutím tlačítka OK.

  DanaRS Uložení nového hesla

 • Přejděte dolů na “14. UKONČIT” a stiskněte tlačítko OK.

  Ukončit DanaRS

Specifické chyby Dana RS

Chyba během vydávání inzulinu

V případě, že dojde k přerušení spojení mezi AAPS a pumpou Dana RS v průběhu vydávání bolusu (např. odejdete mimo dosah telefonu, zatímco pumpa Dana RS vydává inzulin), zobrazí se následující zpráva a zazní akustická výstraha.

Oznámení chyby podávání inzulínu

 • Ve většině případů se jedná pouze o problém s komunikací, který se netýká vydaného inzulinu (je vydáno správné množství).
 • Podívejte se do historie pumpy (buď v pumpě, nebo na kartě Dana > Historie pumpy > Bolusy), zda byl vydán správný bolus.
 • Pokud chcete, odstraňte chybový záznam v záložce ošetření.
 • Skutečně vydaný bolus se načte a zaznamená při příštím připojení. Chcete-li vynutit připojení okamžitě, klikněte na ikonu BT na kartě Dana, nebo prostě počkejte na příští připojení.

Zvláštní poznámka, pokud měníte telefon

Pokud přecházíte na nový telefon, je nezbytné, abyste provedli následující kroky:

 • Exportujte nastavení na svém starém telefonu
 • Přesuňte nastavení ze starého do nového telefonu
 • Ručně spárujte Danu RS s novým telefonem
  • Vzhledem k tomu, že nastavení týkající se připojení pumpy jsou také importována, AAPS na vašem novém telefonu již pumpu „zná“, a proto nezahájí skenování bluetooth. Proto je třeba nový telefon a pumpu spárovat ručně.
 • Nainstalujte AndroidAPS na nový telefon.
 • Import nastavení v novém telefonu

Cestování mezi časovými pásmy s pumpou Dana RS

Chcete-li se dozvědět více informací o cestování mezi časovými pásmy, přejděte na část Cestování s pumpou mezi časovými pásmy.