Pumpa Accu-Chek Combo

These instructions are for setting up the Accu-Chek Combo pump using the new combov2 driver, which is available as part of AndroidAPS as of version 3.2. This driver is entirely separate from the old one.

Tento software je součástí DIY řešení a není to produkt, ale vyžaduje, abyste si přečetli dokumentaci, pochopili celý systém a naučili se ho používat. Není to něco, co za Vás udělá veškerý management diabetu, ale pomůže Vám k lepším výsledkům a kvalitě života, pokud investujete čas k tomu potřebný. Zbytečně nespěchejte, nechejte si na učení dostatek času. Pouze Vy jste zodpovědní za to, jak ze systémem zacházíte.

Hardwarové a softwarové požadavky

 • Roche Accu-Chek Combo (jakýkoliv firmware, funguje se všemi).

 • Zařízení Smartpix nebo Realtyme spolu s programem 360 Configuration Software pro úpravu parametrů pumpy. (Roche posílá zařízení Smartpix a konfigurační software zdarma svým zákazníkům na vyžádání.)

 • A compatible phone. Android 9 (Pie) or newer is a must. If using LineageOS, the minimum supported version is 16.1. Podrobnosti viz poznámky k vydání.

 • Aplikace AndroidAPS nainstalovaná v telefonu.

Some phones may work better than others, depending on their quality of Bluetooth support and whether or not they have additional, very aggressive power saving logic. Seznam telefonů lze nalézt v dokumentu AAPS telefony. Prosím uvědomte si, že to není úplný seznam a odráží osobní uživatelské zkušenosti. Máte možnost doplnit své vlastní zkušenosti a tím pomoci dalším uživatelům.

Before you begin

SAFETY FIRST - do not attempt this process in an environment where you cannot recover from an error. Keep your Smartpix / Realtyme device handy, along with the 360 Configuration Software. Plan on spending about an hour for setting everything up and checking that everything is working properly.

Be aware of the following limitations:

 • Extended bolus and multiwave bolus are currently not supported (you can use Extended Carbs instead).

 • Only one basal profile (the first one) is supported.

 • The loop is disabled if the currently active profile on the pump isn’t profile no. 1. This continues until profile no. 1 is made the active one; when that is done, the next time AAPS connects (either on its own after a while or because the user presses the Refresh button in the combov2 user interface), it will notice that profile no. 1 is the current one, and enable the loop again.

 • If the loop requests a running TBR to be cancelled, the Combo will set a TBR of 90% or 110% for 15 minutes instead. This is because actually cancelling a TBR causes an alert on the pump which causes a lot of vibrations, and these vibrations cannot be disabled.

 • Bluetooth connection stability varies with different phones, causing „pump unreachable“ alerts, where no connection to the pump is established anymore. If that error occurs, make sure Bluetooth is enabled, press the Refresh button in the Combo tab to see if this was caused by an intermitted issue and if still no connection is established, reboot the phone which should usually fix this.

 • There is another issue were a restart doesn’t help but a button on the pump must be pressed (which resets the pump’s Bluetooth stack), before the pump accepts connections from the phone again.

 • Vyhněte se tomu, abyste nastavovali dočasný bazál na pumpě, smyčka předpokládá, že dočasné bazály řídí ona. Zaznamenání nového dočasného bazálu na pumpě může trvat až 20 minut a délka dočasného bazálu bude vypočítána pouze od momentu, kdy je načtena. Což v nejhorším případě může být 20 minut, které nebudou započítány do IOB.

If you have been using the old Combo driver that depends on the separate Ruffy app, and want to move to this new one, note that the pairing has to be done again - Ruffy and the new Combo driver are not able to share pairing information. Also, make sure that Ruffy is not running. If in doubt, long-press the Ruffy app icon to bring up a context menu. In that menu, press on „App Info“. In the UI that just opened up, press „Force stop“. That way, it is ensured that an active Ruffy instance cannot interfere with the new driver.

Also, if you are migrating from the old driver, be aware that the new driver communicates a bolus command in an entirely different way to the Combo that is much faster, so don’t be surprised when a bolus starts immediately regardless of the dosage. Furthermore, the general suggestions, tips and tricks etc. about dealing with Ruffy pairing and connection problems do not apply here, since this is an entirely new driver that shares no code with the old one.

This new driver is currently written to support the following languages on the Combo. (This is unrelated to the language in AAPS - it is the language shown on the Combo’s LCD itself.)

 • English

 • Spanish

 • French

 • Italian

 • Russian

 • Turkish

 • Polish

 • Czech

 • Hungarian

 • Slovak

 • Romanian

 • Croatian

 • Dutch

 • Greek

 • Finnish

 • Norwegian

 • Portuguese

 • Swedish

 • Danish

 • German

 • Slovenian

 • Lithuanian

Important: If your pump is set to a language that is not part of this list, please contact the developers, and set the pump’s language to one in this list. Otherwise, the driver won’t work properly.

Phone setup

It is very important to make sure that battery optimizations are turned off. AAPS already auto-detects when it is subject to these optimizations, and requests in its UI that these be turned off. But, on modern Android phones, Bluetooth itself is an app (a system app). And, usually, that „Bluetooth app“ is run with battery optimizations on by default. As a result, Bluetooth can refuse to respond when the phone aims to save power because it kills off the Bluetooth app. This means that in that Bluetooth system app’s settings, battery optimizations must be turned off as well. Unfortunately, how one can find that Bluetooth system app differs between phones. In stock Android, go to Settings -> Apps -> See all N apps (N = the number of apps on your phone). Then, open the menu to the top right corner, tap on „Show system“ or „Show system apps“ or „All apps“. Now, in the newly expanded list of apps, look for a „Bluetooth“ app. Select it, and on its „App info“ UI, tap on „Battery“. There, disable battery optimizations (sometimes called „battery usage“).

Combo setup

 • Configure the pump using the Accu-Chek 360 Configuration Software. Pokud tento software nemáte, kontaktujte svého obchodního zástupce Roche nebo zákaznickou linku. Registrovaným uživatelům poskytují software a také hardwarovou čtečku SmartPix pro komunikaci s pumpou.

  • Required settings (marked green in screenshots):

   • Set/leave the menu configuration as „Standard“, this will show only the supported menus/actions on the pump and hide those which are unsupported (extended/multiwave bolus, multiple basal rates), which cause the loop functionality to be restricted when used because it’s not possible to run the loop in a safe manner when used.

   • Verify the Quick Info Text is set to „QUICK INFO“ (without the quotes, found under Insulin Pump Options).

   • Set TBR Maximum Adjustment to 500%

   • Disable Signal End of Temporary Basal Rate

   • Set TBR Duration increment to 15 min

   • Zapněte Bluetooth

  • Recommended settings (marked blue in screenshots)

   • Nastavte si upozornění na nízký stav zásobníku.

   • Nastavte si maximální bolus s ohledem na svou léčbu jako ochranu před chybami softwaru.

   • Podobně si nastavte maximální hodnotu dočasného bazálu jako pojistku. Allow at least 3 hours, since the option to disconnect the pump for 3 hours sets a 0% for 3 hours.

   • Enable key lock on the pump to prevent bolusing from the pump, esp. when the pump was used before and quick bolusing was a habit.

   • Nastavte čas zhasnutí displeje na 5,5 s a čas opuštění menu na 5 s. This allows the AAPS to recover more quickly from error situations and reduces the amount of vibrations that can occur during such errors

  Screenshot z nastavení uživatelského menu

  Screenshot nastavení dočasného bazálu

  Screenshot nastavení bolusu

  Screenshot nastavení zásobníku

Activating the driver and pairing it with the Combo

 • Select the „Accu-Chek Combo“ driver in the Config builder. Important: There is the old driver, called „Accu-Chek Combo (Ruffy)“, in that list as well. Do not select that one.

  Screenshot of Config Builder Combo

 • Tap the cog-wheel to open the driver settings.

 • In the settings user interface, tap on the button ‚Pair with pump‘ at the top of the screen. This opens the Combo pairing user interface. Follow the instructions shown on screen to start pairing. When Android asks for permission to make the phone visible to other Bluetooth devices, press „allow“. Eventually, the Combo will show a custom 10-digit pairing PIN on its screen, and the driver will request it. Enter that PIN in the corresponding field.

  Screenshot of Combo Pairing UI 1

  Screenshot of Combo Pairing UI 2

  Screenshot of Combo Pairing UI 3

  Screenshot of Combo Pairing UI 4

  Screenshot of Combo Pairing UI 4

 • When the driver asks for the 10-digit PIN that is shown on the Combo, and the code is entered incorrectly, this is shown: Screenshot of Combo Pairing UI 3

 • Once pairing is done, the pairing user interface is closed by pressing the OK button in the screen that states that pairing succeeded. After it is closed, you return to the driver settings user interface. The ‚Pair with pump‘ button should now be greyed out and disabled.

  The Accu-Chek Combo tab looks like this after successfully pairing:

  Screenshot of Accu-Chek Combo tab with pairing

  if however there is no pairing with the Combo, the tab looks like this instead:

  Screenshot of Accu-Chek Combo tab without pairing

 • To verify your setup (with the pump disconnected from any cannula to be safe!) use AAPS to set a TBR of 500% for 15 min and issue a bolus. Ověřte na pumpě, že dočasný bazál se nastavil na 500 % a bolus je zaznamenán v historii. AAPS také zobrazí, že obě akce (dočasný bazál a bolus) byly provedeny.

 • On the Combo, it is recommended to enable the key lock to prevent bolusing from the pump, esp. when the pump was used before and using the „quick bolus“ feature was a habit.

Notes about pairing

The Accu-Chek Combo was developed before Bluetooth 4.0 was released, and just one year after the very first Android version was released. This is why its way of pairing with other devices is not 100% compatible with how it is done in Android today. To fully overcome this, AAPS would need system level permissions, which are only available for system apps. These are installed by the phone makers into the phone - users cannot install system apps.

The consequence of this is that pairing will never be 100% without problems, though it is greatly improved in this new driver. In particular, during pairing, Android’s Bluetooth PIN dialog can briefly show up and automatically go away. But sometimes, it stays on screen, and asks for a 4-digit PIN. (This is not to be confused with the 10-digit Combo pairing PIN.) Do not enter anything, just press cancel. If pairing does not continue, follow the instructions on screen to retry the pairing attempt.

Accu-Chek Combo tab contents

The tab shows the following information when a pump was paired (items are listed from top to bottom):

Screenshot of Accu-Chek Combo tab with pairing

 1. Driver state: The driver can be in one of the following states:

  • „Disconnected“ : There is no Bluetooth connection; the driver is in this state most of the time, and only connects to the pump when needed - this saves power

  • „Connecting“

  • „Checking pump“ : the pump is connected, but the driver is currently performing safety checks to ensure that everything is OK and up to date

  • „Ready“ : the driver is ready to accept commands from AAPS

  • „Suspended“ : the pump is suspended (shown as „stopped“ in the Combo)

  • „Executing command“ : an AAPS command is being executed

  • „Error“ : an error occurred; the connection was terminated, any ongoing command was aborted

 2. Last connection: How many minutes ago did the driver successfully connect to the Combo; if this goes beyond 30 minutes, this item is shown with a red color

 3. Current activity: Additional detail about what the pump is currently doing; this is also where a thin progress bar can show a command’s execution progress, like setting a basal profile

 4. Battery: Battery level; the Combo only indicates „full“, „low“, „empty“ battery, and does not offer anything more accurate (like a percentage), so only these three levels are shown here

 5. Reservoir: How many IU are currently in the Combo’s reservoir

 6. Last bolus: How many minutes ago the last bolus was delivered; if none was delivered yet after AAPS was started, this is empty

 7. Temp basal: Details about the currently active temporary basal; if none is currently active, this is empty

 8. Base basal rate: Currently active base basal rate („base“ means the basal rate without any active TBR influencing the basal rate factor)

 9. Serial number: Combo serial number as indicated by the pump (this corresponds to the serial number shown on the back of the Combo)

 10. Bluetooth address: The Combo’s 6-byte Bluetooth address, shown in the XX:XX:XX:XX:XX:XX format

The Combo can be operated through Bluetooth in the remote-terminal mode or in the command mode. The remote-terminal mode corresponds to the „remote control mode“ on the Combo’s meter, which mimics the pump’s LCD and four buttons. Some commands have to be performed in this mode by the driver, since they have no counterpart in the command mode. That latter mode is much faster, but, as said, limited in scope. When the remote-terminal mode is active, the current remote-terminal screen is shown in the field that is located just above the Combo drawing at the bottom. When the driver switches to the command mode however, that field is left blank.

(The user does not influence this; the driver fully decides on its own what mode to use. This is merely a note for users to know why sometimes they can see Combo frames in that field.)

At the very bottom, there is the „Refresh“ button. This triggers an immediate pump status update. It also is used to let AAPS know that a previously discovered error is now fixed and that AAPS can check again that everything is OK (more on that below in the section about alerts).

Nastavení

These preferences are available for the combo driver (items are listed from top to bottom):

Screenshot of Accu-Chek Combo preferences

 1. Pair with pump: This is a button that can be pressed to pair with a Combo. It is disabled if a pump is already paired.

 2. Unpair pump: Unpairs a paired Combo; the polar opposite of item no. 1. It is disabled if no pump is paired.

 3. Discovery duration (in seconds): When pairing, the drivers makes the phone discoverable by the pump. This controls how long that discoverability lasts. By default, the maximum (300 seconds = 5 minutes) is selected. Android does not allow for discoverability to last indefinitely, so a duration has to be chosen.

 4. Autodetect and automatically enter insulin reservoir change: If enabled, the „reservoir change“ action that is normally done by the user through the „prime/fill“ button in the Action tab. This is explained in further detail below.

 5. Autodetect and automatically enter battery change: If enabled, the „battery change“ action that is normally done by the user through the „pump battery change“ button in the Action tab. This is explained in further detail below.

 6. Enable verbose Combo logging: This greatly expands the amount of logging done by the driver. CAUTION: Do not enable this unless asked to by a developer. Otherwise, this can add a lot of noise to AndroidAPS logs and lessen their usefulness.

Most users only ever use the top two items, the Pair with pump and Unpair pump buttons.

Autodetecting and automatically entering battery and reservoir changes

The driver is capable of detecting battery and reservoir changes by keeping track of the battery and reservoir levels. If the battery level was reported by the Combo as low the last time the pump status was updated, and now, during the new pump status update, the battery level shows up as normal, then the driver concludes that the user must have replaced the battery. The same logic is used for the reservoir level: If it now is higher than before, this is interpreted as a reservoir change.

This only works if the battery and reservoir are replaced when these levels are reported as low and the battery and reservoir are sufficiently filled.

These autodetections can be turned off in the Preferences UI.

Alerts (warnings and errors) and how they are handled

The Combo shows alerts as remote-terminal screens. Warnings are shown with a „Wx“ code (x is a digit), along with by a short description. One example is „W7“, „TBR OVER“. Errors are similar, but show up with an „Ex“ code instead.

Certain warnings are automatically dismissed by the driver. These are:

 • W1 „reservoir low“ : the driver turns this into a „low reservoir“ warning that is shown on the AAPS main tab

 • W2 „battery low“ : the driver turns this into a „low battery“ warning that is shown on the AAPS main tab

 • W3, W6, W7, W8 : these are all purely informational for the user, so it is safe for the driver to auto-dismiss them

Other warnings are not automatically dismissed. Also, errors are never automatically dismissed. Both of these are handled the same way: They cause the driver to produce an alert dialog on top of the AAPS UI, and also cause it to abort any ongoing command execution. The driver then switches to the „error“ state (see the Accu-Chek Combo tab contents description above). This state does not allow for any command execution. The user has to handle the error on the pump; for example, an occlusion error may require replacing the cannula. Once the user took care of the error, normal operation can be resumed by pressing the „Refresh“ button on the Accu-Chek Combo tab. The driver then connects to the Combo and updates its status, checking for whether an error is still shown on screen etc. Also, the driver auto-refreshes the pump status after a while, so manually pressing that button is not mandatory.

Bolusing is a special case. It is done in the Combo’s command mode, which does not report mid-bolus that an alert appeared. As a consequence, the driver cannot automatically dismiss warnings during a bolus. This means that unfortunately, the pump will be beeping until the bolus is finished. The most common mid-bolus alert typically is W1 „reservoir low“. Don’t dismiss Comnbo warnings on the pump itself manually during a bolus. You risk interrupting the bolus. The driver will take care of the warning once the bolus is over.

Alerts that happen while the driver is not connected to the Combo will not be noticed by the driver. The Combo has no way of automatically pushing that alert to the phone; it is always the phone that has to initiate the connection. As a consequence, the alert will persist until the driver connects to the pump. Users can press the „Refresh“ button to trigger a connection and let the driver handle the alert right then and there (instead of waiting until AAPS itself decides to initiate a connection).

IMPORTANT: If an error occurs, or a warning shows up that isn’t one of those that are automatically dismissed, the driver enters the error state. In that state, the loop WILL BE BLOCKED until the pump status is refreshed! It is unblocked after the pump status is updated (either by manual „Refresh“ button press or by the driver’s eventual auto-update) and no error is shown anymore.

Things to be careful about when using the Combo

 • Keep in mind that this is not a product, esp. in the beginning the user needs to monitor and understand the system, its limitations and how it can fail. It is strongly advised NOT to use this system when the person using it is not able to fully understand the system.

 • Due to the way the Combo’s remote control functionality works, several operations (especially setting a basal profile) are slow compared to other pumps. This is an unfortunate limitation of the Combo that cannot be overcome.

 • Nenastavujte a nerušte dočasný bazál (TBR) na pumpě. The loop assumes control of TBRs and cannot work reliably otherwise, since it’s not possible to determine the start time of a TBR that was set by the user on the pump.

 • Don’t press any buttons on the pump while AAPS communicates with the pump (the Bluetooth logo is shown on the pump while it is connected to AAPS). Doing that will interrupt the Bluetooth connection. Only do that if there are problems with establishing a connection (see the „Before you begin“ section above).

 • Don’t press any buttons while the pump is bolusing. In particular, don’t try to dismiss alerts by pressing buttons. See the section about alerts for a more detailed explanation why.

Checklist for when no connection can be established with the Combo

The driver does its best to connect to the Combo, and uses a couple of tricks to maximize reliability. Still, sometimes, connections aren’t established. Here are some steps to take for trying to remedy this situation.

 1. Press a button on the Combo. Sometimes, the Combo’s Bluetooth stack becomes non-responsive, and does not accept connections anymore. By pressing a button on the Combo and making the LCD show something, the Bluetooth stack is reset. Most of the time, this is the only step that’s needed to fix the connection issues.

 2. Restart the phone. This may be needed if there is an issue with the phone’s Bluetooth stack itself.

 3. If the Combo’s battery cap is old, consider replacing it. Old battery caps can cause issues with the Combo’s power supply, which affect Bluetooth.

 4. If connection attempts still keep failing, consider unpairing and then re-pairing the pump.