Dočasné cíle

Dočasné cíle a jejich nastavení

Použitím dočasných cílů (DC) lze na přechodnou dobu změnit cílovou hodnotu glykémie. Funkcionalita je využívána nejčastěji ve spojitosti s vyšší tělesnou aktivitou, hypoglykémií nebo s blížícím se jídlem a v systému lze provést nastavení hodnot pro jejich opakované použití. Toto nastavení lze provést v menu v části Nastavení -> Jiné -> Výchozí nastavení dočasných cílů. Samotnou změnu dočasného cíle lze provést stisknutím a přidržením políčka zobrazujícím aktuální cíl v pravém horním rohu hlavní obrazovky AAPS nebo pomocí tlačítka Sacharidy v dolní části téže obrazovky a nebo na záložce Akce tlačítkem Dočasný cíl. Vzhledem k tomu, že dočasné cíle jsou většinou potřebné pro aktivitu, hypoglykémii (dokrmové sacharidy) nebo blížící se jídlo, můžete pro ně nastavit výchozí hodnoty. Chcete-li je nakonfigurovat, přejděte pomocí nabídky v horním pravém rohu do Nastavení -> Jiné -> Výchozí nastavení dočasných cílů.

Nastavit výchozí dočasné cíle

To use one of the set “Default-Temp-Targets”, you can short click on your target in the right corner on the top in the overview-tab to show Temp Target dialog and click on Eating Soon, Activity or Hypo button, or use the shortcuts in the orange “Carbs” button. To manually set a “Custom Temp-Target” (BG value and/or duration), short click on your target in the top right corner or use the “Temporary Target“ button in the actions tab / menu.

Spustit dočasný cíl

  • If you want to slightly adjust the values of a default temp target, you can long press the Eating Soon, Activity or Hypo button and then edit the values in the Target or Duration fields.
  • If a Temp target is running, an additional “Cancel” button is shown in dialog to cancel it

Dočasný cíl při hypoglykémii

Jde o nejdůležitější dočasný cíl. A to hned z několika důvodů:

  1. Uvědomíte si, že vaše glykémie bude klesat: Obvykle by si s tím měla smyčka poradit, ovšem někdy to budete vědět dříve než smyčka, takže smyčka bude moci reagovat rychleji, když se bude opírat o vyšší cílovou hodnotu glykémie.
  2. Když sníte dokrmové sacharidy, vaše glykémie bude rychle stoupat. Smyčka se bude snažit tento vzestup korigovat nebo vám dokonce vydá SMB, jsou-li povoleny. „Dočasný cíl při hypoglykémii“ takovému chování dokáže zabránit.
  3. (advanced, objective 9): You can enable “High Temp-Targets raises sensitivity” for Temp-Targets of 100mg/dl or 5.5mmol/l or higher in OpenAPS SMB, so AndroidAPS is more sensitive.
  4. (advanced, objective 9): You can deactivate “SMB with high temp target”, so that even if you have COB > 0, “SMB with Temp-Target” or “SMB always” enabled and OpenAPS SMB active, AndroidAPS won’t give SMBs while high temp targets are active.

Poznámka: při přídavku sacharidů pomocí tlačítka Sacharidy na hlavní obrazovce AAPS a současně glykémii pod 4 mmol/l (72 mg/dl) je dočasný cíl při hypoglykémii aktivován automaticky.

Dočasný cíl při pohybové aktivitě

Před pohybovou aktivitou a během ní můžete předcházet poklesu glykémie nastavením vyššího dočasného cíle. Pro zjednodušení spuštění dočasného cíle lze hodnotu cíle v systému předdefinovat v Nastavení -> Výchozí nastavení dočasných cílů -> Cíl při aktivitě spolu s trváním aktivity. Chcete-li si zjednodušit nastavení dočasného cíle, můžete nastavit výchozí „Dočasný cíl při aktivitě“. Based on DIA, IOB and your experience you might want to set TT prior to activity. See also sports section in FAQ.

Advanced, objective 9: The advantages about “Activity Temp-Target”, is that you can enable “High Temp-Targets raises sensitivity” for Temp-Targets higher or equal 100mg/dl or 5.5mmol/L in OpenAPS SMB. AndroidAPS pak bude citlivější. Někdo místo dočasného cíle před aktivitou nebo během ní přepíná profil, ale každý jsme jiný. Pokud jsou SMB s vyšším dočasným cílem deaktivovány, AAPS nepoužije SMB, přestože bude COB > 0, budou povoleny SMB s dočasnými cíli, povoleny SMB obecně a funkce OpenAPS SMB budou aktivovány.

Dočasný cíl pro blížící se jídlo

Pokud víte, že budete brzy jíst, můžete zvolit tento dočasný cíl, abyste měli již před jídlem vyšší IOB. Zejména pro ty, kdo neaplikují bolus s předstihem, může být dobrou alternativou snížit glykémii před jídlem pomocí dočasného cíle. Více informací o „Blížícím se jídle“ najdete v článku ‘How to do “eating soon” mode’ nebo zde.

Advanced, objective 9: If you use OpenAPS SMB and have “Low temptarget lowers sensitivity”, AndroidAPS works a little bit more aggressive. Chcete-li tuto možnost využít, dočasný cíl musí být nižší než 5,5 mmol/l.

Vlastní dočasný cíl

Někdy je vhodné si nastavit vlastní dočasné cíle. You can set one by short pressing on the target (range) on the right corner in overview or in the “Action”-Tab.

Nastavit dočasný cíl přes kartu Akce