Bezpečnost především

Jestliže se rozhodnete sestavit si vlastní umělou slinivku, vždy je třeba myslet na bezpečnost a plně si uvědomovat dopad všech vašich akcí.

Obecné

 • AndroidAPS je jen nástroj, který vám pomůže s managementem diabetu, nejde o plně automatizovaný systém, který jen nainstalujete a zapomenete na něho!
 • Nepředpokládejte, že bude systém AndroidAPS vždy bezchybný. Toto zařízení přebírá kontrolu nad vaším podáváním inzulinu: Vždy jej kontrolujte, snažte se porozumět tomu, jak funguje a naučte se interpretovat jeho akce.
 • Pamatujte na to, že jakmile jednou spárujete pumpu s telefonem, telefon může vydat pumpě jakýkoli pokyn. Používejte tento telefon pouze pro systém AndroidAPS a, je-li používán dítětem, pouze na nezbytnou komunikaci. Neinstalujte nepotřebné aplikace nebo hry (!!!), které by mohly do vašeho telefonu zavléci malware, jako jsou trojské koně, viry nebo boty, které by mohly zasahovat do vašeho systému.
 • Nainstalujte všechny aktualizace zabezpečení poskytované výrobcem telefonu a společností Google.
 • Možná budete muset změnit své diabetické návyky, protože použitím uzavřeného smyčku systému měníte svou léčbu. Např. někteří lidé uvádějí, že jim k řešení hypoglykémie stačí menší množství sacharidů, protože systém AndroidAPS již omezil dodávku inzulinu.

SMS komunikátor

 • AndroidAPS vám umožňuje kontrolovat telefon vašeho dítěte na dálku prostřednictvím textových zpráv. Pokud povolíte SMS komunikátor, vždy pamatujte na to, že telefon nastavený k vydávání vzdálených příkazů, může být ukraden. Proto vždy chraňte telefon alespoň pomocí kódu PIN.
 • Systém AndroidAPS vás rovněž bude informovat textovou zprávou o tom, jestli váš vzdálený příkaz, např. bolus nebo změna profilu, byl proveden. Je proto vhodné nastavit, aby byly potvrzovací zprávy odesílány alespoň na dvě různá telefonní čísla pro případ, že by došlo ke zcizení jednoho z rodičovských telefonů.

AndroidAPS can also be used by blind people

On Android devices TalkBack is part of the operating system. It is a program for screen orientation via voice output. With TalkBack you can operate your smartphone as well as AndroidAPS blind.

We users create the AndroidAPS app ourselves with Android Studio. Many use Microsoft Windows for this purpose, where there is the Screenreader analogous to TalkBack. Since Android Studio is a Java application, the “Java Access Bridge” component must be enabled in the Control Panel. Otherwise, the screen reader of the PC will not speak in Android Studio.

To do this, please proceed as follows:

 • Press WINDOWSTASTE and enter “Control Panel” in the search field, open with Enter. It opens: “All Control Panel Items”.
 • Press the letter C to get to “Center for Ease of Use”, open with Enter.
 • Then open “Use computer without a screen” with Enter.
 • There, at the bottom, you will find the checkbox “Enable Java Access Bridge”, select it.
 • Done, just close the window! The screen reader should work now.