Bezpečnost především

When you decide to build your own artificial pancreas, it’s always important to think about security and safety, and to understand the impact of all your actions

Obecné

 • AAPS is a just a tool to help you manage diabetes, it is not a fully automated system you can install and forget!

 • Do not assume that AAPS will never make mistakes. Toto zařízení přebírá kontrolu nad vaším podáváním inzulinu: Vždy jej kontrolujte, snažte se porozumět tomu, jak funguje a naučte se interpretovat jeho akce.

 • Remember that, once paired, the phone can instruct the pump to do anything. Only use this phone for AAPS and, if being used by a child, essential communications. Neinstalujte nepotřebné aplikace nebo hry (!!!), které by mohly do vašeho telefonu zavléci malware, jako jsou trojské koně, viry nebo boty, které by mohly zasahovat do vašeho systému.

 • Install all security updates provided by your phone manufacturer and Google.

 • You might also need to change your diabetes habits as you change your therapy by using a closed loop system. Např. some people report, they need less hypo treatments as AAPS has already reduced insulin.

SMS komunikátor

 • AAPS umožňuje vládat telefon vašeho dítěte na dálku prostřednictvím textových zpráv. Pokud povolíte SMS komunikátor, vždy pamatujte na to, že telefon nastavený k vydávání vzdálených příkazů, může být ukraden. Proto vždy chraňte telefon alespoň pomocí kódu PIN.

 • AAPS vás bude textovou zprávou informovat, že byl poslaný příkaz (bolus, změna profilu apod.) úspěšně vykonán. Je proto vhodné nastavit, aby byly potvrzovací zprávy odesílány alespoň na dvě různá telefonní čísla pro případ, že by došlo ke zcizení jednoho z rodičovských telefonů.

AAPS can also be used by blind people

On Android devices TalkBack is part of the operating system. It is a program for screen orientation via voice output. With TalkBack you can operate your smartphone as well as AAPS blind.

We users create the AAPS app ourselves with Android Studio. Many use Microsoft Windows for this purpose, where there is the Screenreader analogous to TalkBack. Since Android Studio is a Java application, the „Java Access Bridge“ component must be enabled in the Control Panel. Otherwise, the screen reader of the PC will not speak in Android Studio.

To do this, please proceed as follows:

 • Press WINDOWSTASTE and enter „Control Panel“ in the search field, open with Enter. It opens: „All Control Panel Items“.

 • Press the letter C to get to „Center for Ease of Use“, open with Enter.

 • Then open „Use computer without a screen“ with Enter.

 • There, at the bottom, you will find the checkbox „Enable Java Access Bridge“, select it.

 • Done, just close the window! The screen reader should work now.

Poznámka

IMPORTANT SAFETY NOTICE

The foundation of AAPS safety features discussed in this documentation is built on the safety features of the hardware used to build your system. Je zásadně důležité, abyste používali pouze testované, plně funkční a pro uzavřenou smyčku schválené inzulinové pumpy a CGM. Hardwarové nebo softwarové úpravy těchto komponent mohou způsobit neočekávané dávkování inzulínu, což může znamenat pro uživatele významné riziko. If you find or get offered broken, modified or self-made insulin pumps or CGM receivers, do not use these for creating an AAPS system.

Kromě toho je stejně důležité používat pouze originální spotřební materiál, jako jsou sety a zásobníky, schválené výrobcem pro použití s vaší pumpou nebo CGM. Použití nevyzkoušeného nebo upraveného spotřebního materiálu může způsobit nepřesnosti a chyby při dodávce inzulínu. Inzulín je velmi nebezpečný, když není dávkovaný správně – prosím, nehazardujte se svým životem tím, že budete upravovat spotřební materiál.

V neposlední řadě nesmíte užívat SGLT-2 inhibitory (glifloziny), které snižují hadinu cukru v krvi. Kombinace se systémem, která snižuje bazální hodnoty ke zvýšení glykémie je zvláště nebezpečná, protože v důsledku gliflozinu tento nárůst glykémie nemusí nastat a může dojít k nebezpečnému stavu nedostatku inzulínu.