Vzdálené monitorování

Monitorování dětí

AndroidAPS nabízí několik možností pro vzdálené monitorování dětí a také umožňuje odesílání vzdálených příkazů. Samozřejmě můžete také použít vzdálené monitorování, abyste sledovali svého partnera nebo přítele.

Funkce

 • Pumpa dítěte je řízena z telefonu dítěte používajícího AndroidAPS.

 • Parents can remotely follow seeing all relevant data such as glucose levels, carbs on board, insulin on board etc. using NSClient app on their phone. Nastavení v AndroidAPS i NSClientu musí být stejné.

 • Rodiče mohou být na svém mobilu varováni alarmy v aplikaci xDrip v režimu follower.

 • Vzdálené ovládání AndroidAPS pomocí SMS příkazů je zabezpečeno dvoufaktorovým ověřením.

 • Remote control through NSClient app is only recommended if your synchronization is working well (ie. you don’t see unwanted data changes like self modification of TT, TBR etc) see release notes for Version 2.8.1.1 for further details.

Nástroje a aplikace pro vzdálené monitorování

 • Nightscout v prohlížeči (hlavně zobrazení dat)

 • Aplikace NSClient je zjednodušená verze AAPS, která umožňuje někoho sledovat, přepínat profily, nastavovat dočas. cíle a zadávat sacharidy. There are 2 apps: NSClient & NSClient2 to download. Jediný rozdíl mezi nimi spočívá v jiném názvu. Slouží k tomu, abyste mohli mít v telefonu dvě různé instance téže aplikace, pokud potřebujete sledovat 2 různé osoby/nightscouty.

 • Dexcom follow, pokud používáte originální aplikaci Dexcom (pouze hodnoty glykémie)

 • xDrip+ v režimu follower (hlavně hodnoty BG a alarmy)

 • Sugarmate nebo Spike na iOS (hlavně hodnoty glykémií a alarmy)

Co je třeba zvážit

 • Setting the correct treatment factors (basal rate, DIA, ISF…) is difficult for kids, especially when growth hormones are involved.

 • Nastavení v AndroidAPS i NSClientu musí být stejné.

 • Vezměte v úvahu časový rozdíl mezi hlavním a sledujícím zařízením způsobený časem potřebným k nahrávání a stahování, a také skutečnost, že hlavní AAPS telefon bude nahrávat pouze po spuštění smyčky.

 • Takže si dejte načas a nastavte je správně a otestujte je v reálném životě se svým dítětem vedle sebe ještě předtím, než začnete se vzdáleným monitorováním a řízením na dálku. Ideální dobou pro jejich nastavení a otestování by mohly být školní prázdniny.

 • What is your emergency plan when remote control does not work (i.e. network problems)?

 • Vzdálené monitorování a řízení může být opravdu užitečné ve školce a na základní škole. Ujistěte se však, že učitelé a pedagogové jsou si vědomi plánu léčby vašich dětí. Examples for such care plans can be found in the files section of AndroidAPS users on Facebook.